Spacerennes 1 Webben
På SPACE-mässan visade Carine Geurts hur Nooyens lyftbara golv fungerar.
Tema

Nooyens lyftbara golv
under suggan visades fram
på SPACE-mässan

Bland intressanta finesser på SPACE-mässan i Rennes i Frankrike under september återfanns nederländska Nooyens grisningsboxar med rörlig golvnivå under suggan. Nooyen kallar golvet för balansgolv i sin marknadsföring.

Under den känsliga perioden efter grisningen, då man försöker undvika att smågrisarna kläms ihjäl, är suggan i Nooyens lösning fixerad längs sidorna men inte på höjden. Hon kan alltså resa och vända på sig.

När hon reser sig ”skuffar” hon till ett rörligt litet galler med tre pinnar, som aktiverar lyftanordningen. Då stiger golvet långsamt kring 20-25 centimeter under henne. Under processen hoppar de diande smågrisarna så småningom av.

Syftet är att minska den dödlighet bland smågrisarna som ofta uppstår när suggan vänder på sig i en traditionell grisningsbox, om hon inte är totalt fixerad.

När suggan har vänt på sig och återfunnit en bekvämare ställning sjunker golvet.

Det är pneumatisk kraftöverföring som styr lyft och sänkning. Efter fyra, fem dagar öppnas grindarna och systemet stängs av.

Enligt erfarenheter från många års bruk kan upp till 80 procent av dödligheten minskas med det här systemet. Per grisningsbox skulle det betyda ett netto på 7 smågrisar per år när man räknar med 12 kullar à 14 grisar årligen.

Balansgolvet används också i Nooyens boxar för fri grisning. Det hävdas att dödligheten bland smågrisarna i fri grisning kan minskas från 4-5 procent till under 1 procent.

Populärt i Europa men okänt i Finland

Nooyens lösning är populär bland grisfarmare i stora delar av Europa och den har varit i användning redan under många år.

– I Nederländerna används det här systemet av cirka 80 procent av grisfarmarna, säger Jip Oomen, som är marknadsföringsansvarig inom Nooyen.

I Finland är systemet emellertid så gott som okänt.

– Vi har hållit på med inredning av svinhus på ett par större svingårdar i Finland, men tiden har inte ännu varit mogen för att installera balansgolvet, säger Jip Oomen. Jag tror det i huvudsak beror på att svinfarmarna inte känner till det. Någon måste ta initiativet och sedan sprider ordet sig bland de övriga.

I sammanhanget bör det nämnas att nya grisningshäckar inte får byggas och tas i bruk efter första januari, då den nya lagen om djurvälfärd träder i kraft. Med grisningshäck avses i lagen emellertid en häck som är en fast konstruktion från vilken suggan inte kan släppas ut för att röra sig fritt i grisningsboxen.

Den nya lagen förbjuder inte häckar som kan öppnas och där suggan kan släppas ut i boxen. Buren måste kunna öppnas från åtminstone en sida.

Offert på större helhet

Det är inte möjligt att bara installera balansgolv under suggan i svinhuset, utan golvet är en integrerad del av de lösningar som Nooyen marknadsför. Det blir alltså frågan om en större helhet.

Det är inte heller möjligt att ge ett exakt pris på inredningen med golv i en grisningsbox.

– Med finländska storlekar skulle jag tippa på ett pris kring 1.200 euro per box, och då skulle balansgolvet stå för cirka 400 euro, säger Jip Oomen. Men det varierar mycket beroende på hela svinhusets storlek och skick samt vilken övrig tilläggsutrustning man väljer, alternativen är många.

I praktiken blir det fråga om en offert på ett större paket.