Jordbruk

Nötkreatur som föds år 2021
ska förses med eMärke

Elektroniskt öronmärke blir obligatoriskt för nötkreatur fr.o.m. 2021. Ändringen gäller fr.o.m. 1.1.2021 födda nötkreatur påminner Livsmedelsverket.

I praktiken betyder ändringen att kalvarna har i ena örat huvudmärke som är ett traditionellt öronmärke och i andra örat hjälpmärke som är ett elektroniskt öronmärke (s.k. eMärke).

För nötkreatur som föds före 1.1.2021 behövs inte öronmärket bytas från traditionellt till eMärke utan de kan i fortsättningen också vara märkta med traditionella märken. För nötkreatur som föds före 1.1.2021 är det valbart att beställa emellan ett traditionellt eller ett elektroniskt ersättande märke.

Fullföljandet av den förändrade lagstiftningen kommer att övervakas. Ifall det vid en övervakning konstateras att en år 2021 född kalv har i båda öronen traditionella öronmärken så bör hjälpmärket bytas ut till ett eMärke.