Jordbruk

Nivåerna för EU:s arealbaserade
direktstöd 2022 har preciserats

Statsrådet har fastställt enhetsnivåerna för den första betalningsposten av de arealbaserade jordbrukarstöd för 2022 som helfinansieras av EU, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Livsmedelsverket börjar betala ut stöden den 9 december 2022....

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera