Jordbruk EU

Nio medlemsländer
missade CAP-fristen

Fristen för medlemsländernas CAP-planer gick ut vid årsskiftet men det var si och så med punktligheten. En tredjedel av EU:s medlemsländer missade fristen, bland dem också tunga länder som Tyskland och Belgien.

Kommissionen ville ha in de nationella strategiplanerna senast den 31 december. Enligt nätsajten Euroactiv höll tidtabellen inte, vilket knappast blev någon överraskning för kommissionen.

Medlemsländerna är sällan särskilt punktliga. Denna gång försummade Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Tyskland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Rumänien och Slovakien den fastställda tidtabellen.

Jordbrukskommissionär Janusz Wojciechowski passade i alla fall på att gratulera alla punktliga medlemsländer. Han ställde förhoppningen att de resterande ansökningarna strömmar in till Bryssel så fort som möjligt.

Till Tysklands försening bidrog den tidsödande regeringsbildningen i slutet av året, meddelade regeringen i Berlin. Fristen måste skjutas upp, då CAP-reformen först måste behandlas i alla delstater.

Belgien hade enligt uppgift också svårigheter att följa tidtabellen, då landet som enda medlemsstat måste lämna in två strategiplaner, en för Flandern och en för Vallonien. Detta uppges krångla till planeringen av den belgiska jordbrukssektorn.

Kommissionen skyndar nu på de långsamma medlemsländerna, eftersom det börjar bli bråttom. Ytterligare förseningar riskerar att igen en gång skjuta fram CAP-reformen, som borde slutföras senast inkommande sommar.