Jordbruk Tema

Nettopris ska överenskommas på förhand

I spannmålshandeln avgörs pris och kvalitetsjusteringar, frakt- och förmedlingskostnader i förhandlingar mellan säljaren och köparen. Då parterna kommer överens om priset är det viktigt att man talar om samma pris.

Industrin talar för sin del om så kallat leveranspris, och då handlar det alltså om priset vid köparens lager. Det pris som odlaren får är lägre än leveranspriset, eftersom det är odlaren som betalar fraktkostnader och förmedlingsavgifter.

Inom spannmålshandeln är det skäl att alltid tala om skattefria pris, det vill säga pris utan moms.

För odlaren är det bäst att be om nettopriset. Dessutom bör man få reda på hur stor frakten är, hur stor handelns provision är och om det förekommer eventuella övriga avgifter. Handelns provision varierar beroende på leveranssätt och spannmålspartiets storlek.

I fråga om frakterna kan variationerna vara stora. Det är skäl att höra sig för hos flera transportörer och jämföra offerter. Det lönar sig också att komma överens om vem som betalar för en eventuell returfrakt om det till exempel skulle visa sig att ett kvarnveteparti vid leveransen bara duger som foderspannmål.

För odlaren är det även skäl att ta reda på hur kvaliteten och fukthalten påverkar priset. Viktigt är också att odlaren känner kvaliteten på sin vara så att köparen kan få den vara han önskar och därmed också bör betala ett något högre pris för partiet.

Följ med marknaden

Det lönar sig att följa med marknaden. Om ekonomin och lagringsutrymmena tillåter det kan det ibland löna sig att hålla varan i lager en tid så att man undviker att sälja när utbudet är som störst och priserna låga. Det är dock inte alltid som lång lagring automatiskt garanterar ett bättre pris. Det beror i mångt och mycket på utbudet på den inre marknaden och på världsmarknaden.

Även om spannmålsförsäljningen baserar sig på ett marknadsföringsavtal, så kan det vara bra för säljaren att kontrollera vilka priser som övriga uppköpare betalar. På det viset kan man försäkra sig om att den egna avtalsparten betalar ett korrekt pris.

Ekosäd får inte lukta

Spannmålsuppköparna vill påminna ekoproducenterna om att ekospannmålen inte borde förvaras orenad någon längre tid. Lukten från ogräsfröna kan bli hängande i spannmålen.

Avtala om betalningstiden

Köparen och säljaren bör komma överens om betalningstiden innan affären spikas. Betalningen kan till exempel ske efter 14, 21 eller 30 dagar. Om parterna kommer överens om en längre betalningstid, bör de också kunna enas om vilken ränta som erläggs på beloppet.

Kom ihåg att be om kvalitetsanalys. Det lönar sig att komma överens om hur efterkontrollprov skall tas och bevaras, i enlighet med reglerna för god handelssed.

Sälj enligt god handelssed

Producenterna och representanter för handeln har avtalat om vissa spelregler i samband med spannmålsköp. 

Alla större spannmålsuppköpare har godkänt spelreglerna, men det är ändå skäl för odlaren att fråga uppköparen om han följer dessa.