Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar

Naturresursinstitutet
får ny direktion

Statsrådet har tillsatt en ny direktion för Naturresursinstitutet. Direktionens mandatperiod är 1.1.2021-31.12.2023.

Till direktionens ordförande utsågs Tuomas Salusjärvi, direktör vid Valio Oy, och till vice ordförande Saara Kankaanrinta, styrelseordförande för BSAG-stiftelsen.

Direktionen ska bistå Naturresursinstitutets ledning i arbetet, lämna förslag till verksamhetens strategiska fokusering och främja samarbetet med intressegrupperna. Naturresursinstitutets direktion beslutar om institutets budgetförslag, godkännande av bokslutet samt generaldirektörens ställföreträdare.

Direktionens övriga medlemmar:

- Timo Karjalainen, verkställande direktör, Laitakarin Kala Oy.

- Kristiina Kruus, dekanus, Högskolan för kemiteknik vid Aalto-universitetet.

- Jorma Länsitalo, direktör, Stora Enso Abp.

- Heli Siitari, företagare, Villilä Luonto Oy.

Till direktionen hör också en medlem som personalen utser inom sig. Valet pågår som bäst bland Naturresursinstitutets personal.