Lpx 00146102
En helt ny typ av växtskydd arbetar med naturliga växtprocesser och uppfyller höga krav på hållbarhet. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt

Naturinspirerad herbicid
stoppar resistenta ogräs

Ett nytt ogräsmedel som baserar sig på naturliga växtprocesser utvecklas som bäst av det israeliska uppstartföretaget FortePhest. Projektet finansieras av den tyska kemikoncernen Basf och Orbia Venture.

Tekniken bakom FortePhest syftar till att lösa en av de viktigaste utmaningarna inom området för växtskydd. Eftersom otaliga ogräsarter och invasiva växter redan är resistenta mot herbicider, behövs innovativa lösningar för att försörja världsbefolkningen.

Fram till år 2050 kommer världens befolkning att öka med ytterligare två miljarder människor medan arealen jordbruksmark minskar. Användningen av växtskyddsmedel kommer likaså att minska då fler länder går in för ett mer hållbart jordbruk.

Därför behövs helt nya typer av växtskydd som parallellt förbättrar skördarna och uppfyller de kritiska hållbarhetskraven. FortePhest utvecklar helt nya slag av preparat som arbetar gemensamt med naturliga växtprocesser.

Hämmar ogräset att växa till sig

Företaget har banat väg för utvecklingen inom flera herbicidtyper med en ny verkningsprincip som hämmar tillväxten av ogräs utan att skada varken majs, vete eller andra viktiga odlingsgrödor, säger företagets VD Alex Kozak.

Enligt Kozak skapar den nya teknologin en viktig byggsten på vägen mot ett mer hållbart jordbruk. Investeringen i ny teknologi stöder BASF:s strategi att främja innovativ teknik som främjar innovativ teknik för produktion av prisvärda och uthålliga livsmedel.

Mot bakgrunden av den tilltagande resistensen hos odlingsväxter har industrin letat efter nya verkningsmekanismer mot resistenta ogräs. Forskarna bestämde sig för att gå tillbaka till grunderna ute i naturen.

Enligt forskarna finns det finns belägg för att växter kommunicerar i någon form. De påverkar varandra positivt eller negativt genom att släppa ut speciella kemiska föreningar i miljön. Signalerna kan främja tillväxten av närliggande växter eller undertrycka rivaler.

En icke-kodad aminosyra meta-tyrosin (m-Tyr) kan erbjuda denna typ av växtskydd. Det kan fördröja eller helt hämma utvecklingen av konkurrerande växter. Eftersom det är giftfritt för alla andra organismer som inte är växter, är m-Tyr säkert för miljön.

Intressant är att m-Tyr dödar ogräs genom en till synes ny mekanism. Det finns starka belägg som tyder på att m-Tyr interagerar med Phenylalanine tRNA-syntetas (PheST). Detta kan skada strukturen av proteiner i växtens celler.

Forskar i nya växtmekanismer

FortePhest grundades 2017 och är ett bioteknikföretag med fokus på växtskydd. Företaget utvecklar innovativa produkter för att bekämpa både vanliga ogräs och ogräs som är resistenta mot herbicider.

Forskningen koncentreras på utforska nya verkningsmekanismer (MOA) i växter. Inspirerade av naturliga växtskyddsmedel är produkterna avsedda att tillhandahålla kraftfulla, miljövänliga och hållbara lösningar som förbättrar grödans produktivitet.

På grund av den ökande resistensen hos ogräs letar industrin intensivt efter nya mekanismer. FortePhest har utvecklat en ny metod som revolutionerar branschen, säger innovationschef Shai Albaranes vid Orbia Venture, som medfinansierar projektet.

Tekniken kommer att ha en starkt positiv inverkan på miljön genom att minska mängden kemikalier som sprids på fälten. Detta minskar den negativa påverkan av kemikalier genast vid källan, berömmer Albaranes.