Jordbruk Maskin & teknik Marknad

Nationell lagstiftning kan göra att
felaktiga betalningar inte stoppas

Varför stoppas inte en betalning där kontonummer och mottagarnamnet inte överensstämmer? Enligt Benjamin Sandvik, kundansvarig vid Vasa Andelsbank är en förklaring olika lagstiftning mellan länder.

Då alla banker gör utlandsbetalningar går det alltid via en förmedlarbank var mottagarens uppgifter dubbelkollas. Ifall uppgifterna inte överensstämmer kontaktas avsändarbanken för vidare direktiv.

– Men i vissa länder tillåter rådande lagstiftning inte att transaktionen stoppas på basis av detta, vilket kan leda till att pengarna flyttas vidare redan innan avsändarbanken kontaktats, förklarar Benjamin Sandvik.

Då spelar det inte heller någon roll att en kund betalar en faktura vid en bank.

– Kommer en kund in med en faktura gör vi som kunden säger. Det är kundens ansvar att fakturan är i sin ordning på samma sätt som om fakturan betalas i nätbanken. Rent juridiskt är det kundens ansvar, säger Sandvik.

Däremot om en faktura i Finland betalas till en mottagare i samma land kan banker ingripa om något suspekt uppdagas.

– Om kontonummer och ägare inte överensstämmer kan banker i Finland begära utlåtande innan pengar skickas vidare till ett annat konto exempelvis utomlands.

Ta reda på all information

Därför är det mycket viktigt att kontrollera hur lagstiftningen ser ut om man gör ett köp i ett annat land genom att betala en faktura.

– Som köpare är det också mycket viktigt att ta reda på så mycket information som möjligt. Överensstämmer uppgifter från webben med verkligheten? Kan informationen som finns verifieras genom andra kanaler, till exempel genom ett telefonsamtal. Utöver det är det också viktigt att kontrollera att e-posten stämmer – i synnerhet om man enbart har kontakt via den kanalen.

Dagligen sker affärer mellan olika länder och enligt Sandvik är det mycket ovanligt med bedrägerier.

– Trots att det finns risker och att man alltid ska vara extra noggrann vid större överföringar är det i 99,9 procent av fallen väldigt tryggt att betala en faktura via en bank. Sedan ska man också komma ihåg att det sker bedrägerier i Finland. Bluffakturor är inget som är specifikt för andra länder, säger han.

Pengarna flyttas snabbt vidare

Bakom dylika bedrägerier kan det vara privatpersoner, men professionella ligor existerar också. Sandvik beskriver dylika illegala aktörer som skickliga och har de fått pengar till sina konton brukar det vara mycket liten chans att återfå dem.

– Direkt pengarna landar på kontot flyttas de vidare till ett annat bankkonto. Transaktionen brukar ske direkt och därefter är det osannolikt att brottsoffret får tillbaka sina pengar, men det är inte så att kunder som drabbas lämnas åt sitt öde utan beroende på situationen försöker vi hitta passande lösningar.

– Om en kund misstänker bedrägeri ska man genast kontakta sin bank. Och det säkraste sättet att göra betalningar är fortsättningsvis via en bank, säger han.

Läs också: Lurades på 90.000 euro – nu vill han varna andra