Nyvd4 Jun23 Ct
I början av maj tillträdde Tomas Lindfors tjänsten som vd för Närpes Grönsaker. Det är exceptionella tider för branschen, men trots det har han och odlarna framtidstro. Alla vill framåt, säger han.
Jordbruk

Närpes Grönsakers nya vd:
Konsumtionen av frukt
och grönt ökar igen

I början av maj tillträdde Tomas Lindfors tjänsten som vd för Närpes Grönsaker. Det gjorde han i exceptionellt osäkra tider där det i princip är omöjligt att förutspå framtiden. Men odlarna och andelslaget blickar trots utmaningarna framåt, säger han.

De senaste åren har växthusbranschen genomgått exceptionella tider. Senaste vinter valde flera året runt-odlare att inte ha produktion på grund av de rekordhöga energipriserna. Samtidigt har konsumenternas köpkraft försämrats i takt med den stigande inflationen.

– I det här marknadsläget finns inget som är stabilt. Ingen kan egentligen sia om framtiden. Samtidigt pågår i vår närhet ett krig som påverkar oss på alla plan. Det är exceptionella tider för alla, säger Tomas Lindfors, som blev ny vd för Närpes Grönsaker (NG) i början av maj.

Men Lindfors har bred erfarenhet att falla tillbaka på. I över 25 år har han arbetat inom livsmedelssektorn och haft ledande positioner på Hartwall. Han har också doktorerat i internationell företagsledning med fokus på den finska konsumenten.

Det lämpar sig utmärkt för ett andelslag som NG som de senaste åren satsat mycket på produktutvecklingen för att erbjuda det som konsumenten efterfrågar. Den stora frågan nu är vad konsumenterna verkligen vill ha – och har råd att köpa?

– Under mina över 25 år i livsmedelssektorn har jag aldrig upplevt ett konsumentbeteende som påminner om det i början 1990-talet när det var lågkonjunktur. Vad köper konsumenterna när köpkraften minskar? Den här frågan kan inte ens kunderna, handeln, besvara i dagsläget, säger han.

Konsumtionen ökar igen

Statistik från dagligvaruhandeln visar att konsumtionen av frukt och grönt minskade med tio procent under perioden januari till mars. Positivt är att den trenden har brutits och nu ökar konsumtionen igen.

– Det är mycket positivt för hela branschen att konsumtionen ökar igen. Säsongodlingen är igång och volymerna har ökat och hade inte efterfrågan också gjort det hade vi varit i en svår situation, konstaterar Lindfors.

Som alltid sjunker producentpriserna när volymerna ökar under sommaren. Det har också skett nu.

– Priserna har kommit ner, men det är också viktigt att få ut våra produkter än att ha dem i lager. Att vi har ett flyt nu och det finns en ökande efterfråga är viktigt för vår verksamhet.

Situationen är därmed nu nästan normaliserad. Men han betonar att man inte kan dra några egentliga slutsatser för den kommande vintern.

– Inflationen är ännu hög och det finns också risk för att räntorna stiger. Just nu är elpriserna låga, men vi vet inte hur de utvecklas framöver. Vi vet att man i Sverige har stora vattenreservoarer som håller ner elpriserna samt vindkraften, men läget kan vara annorlunda i vinter. Så vad det nya normala är vet ingen.

På grund av ovissheten ser Lindfors inte att det är läge för att göra för stora förändringar gällande exempelvis produktutvecklingen. Speciellt inte i ett läge där det oklart hur konsumentbeteendet ändrar.

– Men det innebär inte att vi är lyhörda och lyssnar på våra kunder och konsumenterna och vad de efterfrågar. Det jag ser som viktigare nu är att vi har ett varumärke som 80 procent av konsumenterna känner till. Varumärket har byggts upp under flera år och det ska vi upprätthålla, säger han. 

Nytt virus skapar oro

Något som påverkar den inhemska växthusbranschen parallellt med alla utmaningar är spridningen av nya virus. Under våren har två fall av tomatbrunt rugose fruktvirus konstaterats i växthusodlingar i Finland för första gången.

I dag saknas behandling mot viruset och skulle en växthusodlare inom andelslaget drabbas kan konsekvenserna bli ödesdigra. 

– Den odlingen skulle isoleras och vi kan inte ta in grönsaker från ett drabbat växthus till packeriet. Konsekvenserna kan bli enorma om vi skulle drabbas av det nya viruset som vi aldrig haft i Finland förr, säger Lindfors.

Det finns också andra externa utmaningar i framtiden. Inte minst tillgången på arbetskraft, framhåller Lindfors. I dag finns planer på investeringar i miljardklassen i nya fabriker i Sydösterbotten och om de förverkligas kan det leda till över tusen nya jobb i regionen.

Lindfors välkomnar planerna, men konstaterar samtidigt att många växthusodlare och NG redan har utmaningar med rekryteringen av arbetskraft.

– Bara på packeriet har vi nitton nationaliteter och något vi verkligen måste ta i beaktande är tillgången på arbetskraft. Vi behöver arbetskraftinvandring, men ingen står på kö för att komma till Finland. Vi måste förstå att det inte bara räcker att komma hit, utan de som gör det måste också känna sig välkomna. Integreringen är viktig om vi ska lyckas tillgodose det ökade behovet av arbetskraft i framtiden, säger han.

Mindre pendlade, mer tid med familjen

Vad var det som gjorde att Tomas Lindfors sökte arbetet som vd för NG? Efter sin långa karriär på Hartwall och andra uppdrag har det blivit mycket pendlade till Helsingfors och Lahtis, vilket är tid bort från familjen i Kristinestad.

– Mindre tid av resande var en orsak. En annan var att NG är ett mycket välskött andelslag och en annan givande sak är att värdekedjan är längre. Här tillkommer odlarna i bilden, vilket känns intressant för mig.

Det första han gjorde var att träffa alla odlare som är delägare i andelslaget. Trots att utmaningarna är många känner han att de har framtidstro och vill framåt.

– Budskapet jag har fått av våra odlare är att vi ska reda upp det svåra läget och blicka framåt. Det sker många intressanta saker nu inom växthusbranschen, inte minst satsningen på ny teknik som recirkulering och avfuktning. Svåra tider framkallar också satsningar på nya innovationer som effektiverar produktionen. Så framtidstron är stark inom andelslaget, säger Lindfors.