14Fad9Ea 53F2 43B1 8924 Bd2420F36D6A
Andelslagets styrelse har utsett 52-åriga Tomas Lindfors från Kristinestad till ny verkställande direktör. FOTO: Närpes Grönsaker
Jordbruk Marknad

Närpes Grönsaker får ny VD

Andelslaget Närpes Grönsakers styrelse har utsett 52-åriga Tomas Lindfors från Kristinestad till ny verkställande direktör. Nuvarande vd:n Stefan Skullbacka fortsätter i sin tjänst till slutet av april, då han går i pension.

Tomas Lindfors har gjort sin karriär i livsmedelsindustrin, särskilt inom läskedryckssektorn. Han har jobbat över 20 år på Hartwall, där han arbetat bl.a. som produktionschef och som vd för K Hartwall Invests ena holdingbolag och dess dotterbolag. I sitt senaste uppdrag verkade Lindfors som företagskonsult.

– Det osäkra världsläget förutsätter en dynamisk affärsmodell, dvs. lyhördhet för konsumentens önskemål, och vår uppgift är att reagera så snabbt som möjligt på förändrade beteenden, berättar Lindfors om sina tankar inför sitt nya värv.

Under våren börjar Lindfors sätta sig in i Närpes Grönsakers verksamhet och vd:s uppgifter under den nuvarande vd:ns handledning. Sin egentliga befattning som verkställande direktör tillträder Lindfors första maj 2023.

– Jag är mycket nöjd att jag nu så småningom kan överlåta vd:s ansvar på Tomas. Han kan fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med vår personal, våra odlare, kunder och samarbetspartner. Jobbet blir aldrig klart, som vår tidigare styrelseordförande skulle ha uttryckt saken. Och så ska det vara, blicken alltid riktad framåt, entusiastiskt mot nya möjligheter, säger Stefan Skullbacka.

Under de nästan elva år Stefan Skullbacka verkat som vd har Andelslaget Närpes Grönsaker utvecklats till ett modernt, konsument- och marknadsorienterat odlarandelslag. Produktsortimentet har vidgats kundinriktat, kundrelationerna har aktivt utvecklats och odlingsmetoderna förnyats.

Andelslagets hjärta är det toppmoderna packeriet i världsklass. Konsumentkännedomen om andelslaget har ökat från sex procent år 2013 till 80 procent i fjol.