Img 6085
Landskapsregeringens närings- och miljöminister Jesper Josefsson efterlyser dialog, avbyråkratisering och konkreta åtgärder.
SLC

Näringsminister Josefsson:
Vi behöver bättre dialog
med branschen

– I landskapsregeringens regeringsprogram talas det mycket om självförsörjningsgraden och konkurrensvillkor, men också om en nära dialog med fältet, och det är därför jag är här idag.Så inledde Ålands närings-...

Välkommen att logga in dig som medlem eller prenumerant för att läsa denna artikel.

Du kan besöka nedanstående länkar för att bli medlem eller för att prenumerera

Bli medlem Prenumerera