Img 1908
Niclas Sjöskog är mjölkproducent i Purmo och ordförande för SLC:s mjölksamarbetsgrupp. FOTO: Micke Godtfredsen
Jordbruk SLC Marknad

Mjölksamarbetsgruppen
träffades: Vallens roll
i nya CAP intressant

Vallens roll i nästa gemensamma jordbrukspolitik CAP27, det alltför låga producentpriset, djurskyddslagen och en samlande nationell mjölkstrategi var på agendan på SLC:s mjölksamarbetsgrupps möte.

Förra fredagen träffades SLC:s mjölksamarbetsgrupp i Helsingfors. Gruppen diskuterade den pågående CAP27-beredningen och vilken inverkan den nya gemensamma jordbrukspolitiken kan komma att ha på den finländska mjölksektorn.

– För mjölksektorn är det närmast vallens roll i nya CAP som är intressant. Hur kommer den att betraktas där? Miljöaspekterna kommer sannolikt att få allt större vikt och vall har mycket att komma med till exempel med tanke på kolbindning, säger mjölksamarbetsgruppens ordförande Niclas Sjöskog från Purmo.

För den finländska mjölksektorn kunde en breddning av det nordliga stödet (artikel 142) till att gälla hela landet göra saker enklare och systemen mer strömlinjeformade.  

Producentpriset alldeles för lågt

Som läget är för tillfället täcker producentpriset på mjölk knappt produktionskostnaderna. Sjöskog är bekymrad.

– Marknadsläget ser inte bra ut just nu. Trots att det verkligen skulle finnas behov för en höjning av producentpriset på mjölk, så finns tyvärr inga sådana inom synhåll inom en nära framtid, säger han.

Den nya djurskyddslagen som just nu är på remissbehandling hos jord- och skogsbruksutskottet diskuterades också.

– Djurskyddslagen hoppas vi går igenom riksdagsbehandlingen så fort som möjligt. Den här långdansen har pågått tillräckligt länge redan, säger Sjöskog.

Mjölksamarbetsgruppen anser också att en samlande nationell mjölkstrategi behövs. I dag har mjölkdelegationen, som producentandelslagen står bakom, en strategi men SLC:s mjölksamarbetsgrupp ser hellre en nationell mjölkstrategi med bredare förankring, till exempel också hos producentorganisationerna, lantbruksrådgivningen och aveln.

Ordförande Niclas Sjöskog är också medlem i MTK:s mjölkutskott och ska nu där föra vidare tanken om en nationell mjölkstrategi.