Jordbruk Globalt

Mjölkprov avslöjar
kons metanutsläpp

Forskare vid det tyska Leibnizinstitutet för nyttodjursbiologi har utvecklat en metod som gör det möjligt att mäta kornas faktiska metanutsläpp på basen av ett mjölkprov. Metoden har redan patenterats.

Enligt forskarna går det att bestämma storleken av kons metanuppstötningar genom att analysera mjölkfettsyror i ett mjölkprov tillsammans med en jämförelse av den dagliga mjölkmängden.

Metoden uppges vara den första i sitt slag som analyserar metanutsläppen på basen av kons mjölk. Forskarna har jämfört mätresultatet med de utsläpp som korna rapar upp i en respirationskammare och de stämmer överens.

De uppmätta värdena visar entydigt att analysen av fettsyrorna håller streck. Den nya metoden har redan patenterats i EU, USA och Kanada. Mätningen är lätt att utföra och levererar entydiga resultat, säger forskarna.

Eftersom fodergivan spelar en viktig roll för utstötningen av metan, är det relativt enkelt att mäta utsläppen och ställa om utfodringen. Metoden är praktisk i jämförelse med analys av utandningsluften i respirationskammare.

Läs också: Holländsk fodertillsats sänker kornas metanutsläpp markant