Jordbruk Marknad

Mjölkpriset har gått upp
medan produktionen minskat

I november låg producentpriset på mjölk på historiskt höga 56,38 cent per liter, vilket är 33 procent mera än året innan. Samtidigt föll mjölkproduktionen med tre procent i jämförelse med 2021. Detta framgår av naturresursinstitutet Lukes statistik.

I november låg produktionen på 167 miljoner liter medan antalet mjölkproducenter var 4604 efter att ha minskat med åtta procent under året. 

roduktionsvolymerna för flytande mejeriprodukter, smör och ost sjönk under 2022 mellan 2 och 4 procent i jämförelse med året innan. Produktionskostnaderna har även stigit drastiskt.

Mjölkpriset i Finland ligger dock under EU-genomsnittet, då priset i många europeiska länder rusat i höjden. I vissa länder började dock mjölkpriset sjunka i januari. Detta gäller även priset på smör, och mjölkpulver samt delvis även ost.