Jordbruk Marknad

Minister Leppä besökte Snellman i Jakobstad

I måndags besökte Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Snellman i Jakobstad. På plats var också lokala köttproducenter och SLC:s ordförande Mats Nylund. 

Under mötet med Snellman dryftades aktuella problem som finns och har funnits en längre tid inom producentledet – den dåliga lönsamheten. Låga producentpriser i kombination med dålig skörd och stigande foderpriser börjar nu också synas inom förädlingskedjan, berättade representanter för Snellman.

– Företaget har under namnet Snellman förbundit sig till att endast använda inhemskt nöt- och svinkött. Nu har Snellman inte kunnat öka sin omsättning de senaste åren på grund av att de inte får in tillräckligt med råvara. Vi börjar alltså se en situation där råvaruanskaffningen börjar bli ett problem och den svaga lönsamheten inom jordbruket är orsaken, säger Mats Nylund, som deltog i mötet tillsammans med riksdagskollegan Peter Östman, KD.

Nylund och minister Leppä lyfte också upp behovet av att få en fungerande livsmedelskedja.

– Vi diskuterade behovet av att höjda kostnader i producentled snabbare också måste synas i handelns prissättning. Men nu fördelas vinsterna olika. Handelsledet gör goda resultat medan producenterna lider. Så här ska inte konkurrens i en marknadsekonomi fungera. Situationen är ohållbar, säger Nylund.

Stöd löser inte problemen

Samtliga parter konstaterade att senaste stödpaket inte är ett svar på lönsamhetsproblematiken.

– Det är en första hjälp. Men förändringen som måste ske är just att vi får en fungerande marknadsekonomi i livsmedelskedjan. Nu måste vi kunna mötas för om förädlingsindustrin börjar få problem med tillgången på råvara så tar det inte länge innan samma situation drabbar handelsledet.

– Det här måste vi konstatera nu innan vi hamnar i samma situation som i Sverige där självförsörjningsgraden på kött är 50 procent. Här har vi fortfarande en självförsörjningsgrad på 80 procent, säger Nylund.

Leppä har varit aktiv och har bland annat arbetat fram livsmedelsmarknadslagen som träder i kraft i höst. Att det behövs lagstiftning i det här fallet är dock beklagligt.

– Leppä har hoppats på att problemen inom livsmedelskedjan ska kunna lösas genom samförstånd – inte att en fungerande marknad ska tvingas fram genom lagstiftning. Men det går tyvärr inte. Arbetet med lagstiftningen handlar inte om att eliminera konkurrens och åsidosätta marknadskrafterna utan att få dem att få fungera på ett korrekt sätt, säger Nylund.