20230119 120400
Tuomas Virolainen gjorde senaste vecka sin PRAO-period på SLC och tyckte att han fick en bra insikt i vad intressebevakning handlar om i praktiken. FOTO: Mia Wikström
SLC

Min vecka som intressebevakare

Hej, jag heter Tuomas Virolainen. Jag är hemma från Tammela och är 16 år. Jag fick möjlighet att under min PRAO-period bekanta mig med arbetet som intressebevakare och jag beslöt ta emot utmaningen.

Hemma har vi en växtodlingsgård och jag hjälper nu och då min pappa med arbete på åkern. Jag håller också på med kajakpaddling på bana.

I min hemkommun används svenska egentligen inte alls och min språkkunskap baserar sig därför närmast på undervisningen i grundskolan. Min förmåga att tala och förstå svenska skulle alltså få vara på en lite bättre nivå.

Under praktikperioden presenterade personalen på SLC sitt dagliga arbete och jag fick bra helhetsbild av vad som händer inom organisationen. Under början av veckan bekantade jag mig närmare med kommunikationen på SLC och skogsbruksfrågor.

Jag hade möjlighet att delta i flera möten och förstod att samarbete är det viktigaste arbetsredskapet för en intressebevakare. Under den sista dagen hjälpte jag till med att dela ut förhandsbeställda produkter i SLC:s projekt Nyländsk mat.

Under veckan lärde jag mig mycket nytt om jord- och  skogsbrukspolitik, intressebevakning och också om det svenska språket.

Jämfört med en normal vecka i skolan gick min arbetsvecka på SLC mycket snabbare, trots att det sammanlagt gick åt mycket mer tid till resor och arbete. Arbetskollegorna var verkligt vänliga och arbetsmiljön trevlig.

Det var en riktigt trevlig och minnesvärd erfarenhet att bekanta sig med er arbetsplats. Ett tack till alla för det.

Tuomas Virolainen

Texten översatt av Mikael Jern