Jordbruk EU

Miljoner för EU:s bönder

EU har startat ett nytt miljonprojekt, som vänder sig till jordbrukare och livsmedelsindustrin. Det heter ”Fields”, och ska både forska och utbilda i hållbar utveckling, cirkulär ekonomi och digitalisering. Meningen är att minst 20.000 jordbrukare ska få möjlighet att gå någon av de utbildningar som kommer att organiseras. Totalt bidrar EU till projektet med en finansiering på fyra miljoner euro genom programmet Erasmus.

Projektet sparkades i gång i början av februari i Turin i norra Italien, eftersom universitetet där är en av projektledarna. Den andra är den italienska jordbruksorganisationen Confagricoltura. Även den europeiska paraplyorganisationen för jordbrukarna och bondekooperativen Copa-Cogeca, bidrar till organisationen. Dessutom deltar jordbruksorganisationer, universitet och ekonomiska organisationer från 11 EU-länder, till exempel Italien, Holland, Frankrike och Tyskland. Enligt koordinatorn Daniele Rossi kommer nästa steg att vara att utöka samarbetet till de skandinaviska länderna.