Lepaa 1 A
Miljötänk märktes på trädgårdsmässan i Lepaa.
Jordbruk Maskin & teknik

Miljötänk märktes på trädgårdsmässan

På årets trädgårdsmässa i Lepaa presenterade flera utställare nya produkter för en mera hållbar trädgårdsproduktion.

En nyhet för växthus är Novarbos mossbaserade växtunderlag.

– Det har frågats efter mossa i 10-15 år, men skördandet av mossa har varit ett problem, förklarar Jukka Huttunen.

Skördetekniken har utvecklats av EcoMoss, som liksom Novarbo är en del av Biolan-gruppen. Mossan som används i MossGrow-serien är inhemsk vitmossa som skördas främst från impediment.

– När mossan skördas så att en del lämnas kvar, förnyar den sig rätt snabbt. Efter några år kan man inte längre se var det skördats och helt förnyad är mossan efter 25-30 år.

De mossbaserade växtunderlagen är komposterbara och kan med tanke på sin konsistens ersätta stenull i modern växthusodling.

– Mossan har även aseptiska egenskaper, vilket minskar på sjukdomstrycket. Möjligtvis kan det gå att använda samma växtunderlag i två säsonger. Det använda underlaget kan sedan utnyttjas till exempel som jordförbättringsmedel, säger Huttunen.

I MossGrow-serien finns växtunderlag av hundra procent vitmossa samt sådana där mossan blandats med torv eller mylla. En del av produkterna lämpar sig för ekoodling.

– Den nya fabriken blir färdig senare i år, så nästa år räknar vi med en större produktion, säger Huttunen.

I samma veva kan nämnas att Biolan utvecklat ett mossbaserat äggläggningsunderlag för insekter. Underlaget är ett inhemskt alternativ till kokosmattor.

Lepaa 12 B
Jukka Huttunen förevisade Novarbos nya mossbaserade, komposterbara växtunderlag. Vitmossan håller sig luftig även som våt och är aseptisk, vilket gör att den fungerar bra i växthusodling. Serien heter MossGrow.

Hett med vatten

På maskinsidan fanns åtminstone tre nya lösningar för att bekämpa ogräs med hjälp av hett vatten i stället för kemikalier. Alla dessa kan även användas för tvättning och desinficering.

Ab Konevel Oy:s Eco Weedkiller är inhemsk och framtagen i samarbete med yrkeshögskolorna Savonia och HAMK samt företaget Lassila & Tikanoja. Den finns i två modeller, den ena kan användas av två personer samtidigt. Anläggningen ryms till exempel i en paketbil och har som standard en åttio meter lång slang, vilket ger en stor användningsradie.

En liknande lösning är holländska Empas MCB-system, som marknadsförs av Wihuri. Förutom den bensindrivna modellen finns varianter som går att koppla till elbilens batteri (MCB E) eller där vattnet värms upp med propangas (MCB Gas).

Den tredje nyheten, Multi S Heatweed, är en kompakt allt-i-ett-maskin på hjul och kopplas bakom ett fordon. Under vagnens kåpa finns förutom motorn den 200 liter stora vattentanken samt slangvindan med en 25 meter lång slang som standard. Återförsäljare är J-Trading.

Bäst resultat vid användningen av hett vatten mot ogräs fås om behandlingen utförs 2-3 gånger under växtsäsongen.

Lepaa 2 B
Ogräsbekämparen Eco Weedkiller från Konevel finns i två modeller. Pro 10, som syns på bilden, har en standardvattentank på 310 liter som kan byggas ut. Slangen är åttio meter lång, vilket ger en stor verksamhetsradie. Beroende på växtligheten kan 3–5 kvadratmeter per minut behandlas med hett vatten. Skattefritt pris från 20.000 euro.
Lepaa 6
Under Multi S Heatweeds kåpa döljer sig ett system för både ogräsbekämpning med hundragradigt vatten och en högtryckstvätt. Det kompakta systemet passar till exempel entreprenörer och små kommuner. Skattefritt pris 29.500 euro.
Lepaa 7
Empas MCB ogräsbekämpar med hett vatten, här monterad ovanpå en elbil men den kan även monteras på ett släp. Tankstorlek 500, 800 eller 1.000 liter. MCB E-varianten kan kopplas till elbilens batteri och MCB Gas värmer vattnet med propangas.

Fiffiga lösningar

MenSe har tagit holländska Landreus LMZ-slåtterskopa i sitt sortiment. Slåtterskopan både skär av och plockar upp. Nertill framme på skopan sitter den skärande slåtterbalken och själva skopan är ett galler som samlar upp fast material men släpper igenom vattnet.

– En företagare i Storkyrö har testat skopan åt oss. Vi såg att det är snabbare att rensa igenväxta diken med slåtterskopan jämfört med att gräva, säger Marja-Leena Mentula.

Slåtterskopan finns i olika storlekar, med bredder på 2-5,5 meter för 2-20 tons grävskopor.

– Förutom snabbheten är det en fördel att vattendrag kan rensas utan att störa markens ekosystem. När det rensade materialet sedan tas upp genast blir det förstås snyggt, men det minskar också näringstillförseln i vattendraget.

Haifa har lanserat ett nytt preparat, GrowClean, som både renar bevattningsrör och slangar inifrån från mineralrester och gödslar samtidigt.

– Därför behöver du inte använda skilda rengöringsmedel och systemets livstid blir längre när det alltid är rent, förklarar Roland Valke.

Preparatet är pH-neutralt och kan tillsättas direkt i gödslingstanken. Det innehåller 5,5 procent kväve, 13,6 procent fosfor och 33,5 procent kalium. Återförsäljare är Nutriforte.

Lepaa 8 A
MenSe har börjat importera nederländska Landreus LMZ-slåtterskopa. Skopan både kapar och tar upp i samma svep. Med hjälp av slåtterskopan rensas vattendrag utan att markens ekosystem störs. Slåtterskopan finns i olika storlekar och monteras på grävmaskin eller traktorns slåtterbom. Bildens skopa är 2,5 meter bred. Pris från 5.500 euro.

Kretsloppstänkande

Porös biokol har många användningsområden enligt Ilmo Kolehmainen vid Carbons Finland.

– Biokol är en gammal jordförbättringsmetod. Biokol binder vatten och näringsämnen i marken och kan också användas som ett näringsfilter, säger han.

– Till exempel kan man med biokol bygga ett filter för vattnet som kommer ut från täckdiket. Efter 10-15 år kan filtrets biokol ersättas med nytt och det gamla kolet användas som jordförbättring på åkern, då återförs också näringsämnena till marken. På samma sätt kan man rena vattnet i ett dike, genom att låta vattnet rinna genom biokol.

Carbons saluför biokol tillverkad av inhemsk trävara.

– Vi har också testat ett parti biokol gjort på kartongproduktionens rester.

Schetelig visade upp krukan Pöppelman Blue, som är tillverkad enbart av återanvänd plast. Den blåa färgen valdes för att krukan efter användning ska kunna återanvändas igen. Plastsorteringen sker med hjälp av ljusteknik, som inte klarar av att sortera en svart kruka rätt, förklarar Jaana Leppänen. Krukan finns i olika storlekar och tillverkas i Tyskland.

En annan nyhet som saluförs av Schetelig är styrsystemet Priva Compass.

– Det är en enklare modell som är lämpad för odling i tunnlar och på friland, men ger samma sorts noggrannhet till exempel med gödslingen som det mera avancerade systemet för växthus, förklarar Mikael Norrteir.

Systemet byggs upp av olika delar efter odlarens behov, till exempel för styrning av gödsling, bevattning och sidogardiner.

– Odlarna strävar efter bättre precision hela tiden både med tanke på miljön och kostnaderna. I och med den ökade odlingen i tunnlar finns det säkert en efterfrågan för ett noggrant system utan onödiga funktioner, säger Norrteir.

Trädgårdsmässan i Lepaa ordnades 16-18 augusti och lockade cirka 8.900 besökare och 197 utställare. Nästa år ordnas utställningen 15-17 augusti.