Jordbruk SLC

Miljöminister Kimmo Tiilikainen
talar på Nyländsk Bondedag

På tisdag (20.11) samlas igen över hundra nyländska bönder till Nyländsk Bondedag på Saga Congress Center (Fur Center) i Vanda. Temat för dagen är ”Mark- och vattenvård inom lantbruket”.

På förmiddagen håller professor Helinä Hartikainen från Helsingfors Universitet föredrag om ”Kalknings- och andra jordförbättringsmedels inverkan på åkerns produktionsförmåga”. På eftermiddagen talar miljöminister Kimmo Tiilikainen (c) under rubriken ”Vattenvårdsåtgärder inom lantbruket”.

Under budgetmanglingen tidigare i höst föreslog regeringen att det ska beviljas tilläggsfinansiering om 15 miljoner euro för 2019 för effektivisering av skyddet av Östersjön och vattendragen. Näringsbelastning från jordbruket skall minskas genom att man i hög utsträckning tar i bruk nya metoder, såsom gipsspridning, strukturkalkning och fibrer.

Bondedagen inleds med morgonmålsbuffé och projekt-torg från kl.8.30. Under lunchpausen (kl.11.30-12.30) har man även möjlighet att närmare bekanta sig med de projekt som presenterar sin verksamhet i projektutställningen. I projekt-torget deltar närmare 20 olika projekt, varav ca hälften är inriktade på miljö- och vattenvård inom lantbruket – bl.a. spetsprojekten Raseborgs å och 4K för Ingå å och Sjundeå å, samt JNS gipsprojekt för Vanda å.

Nylands Svenska Lantbrukssällskaps (NSL) årsmöte öppnas kl.9.30 av ordförande Erik Oljemark. Därefter följer ordinarie mötesförhandlingar och prisutdelning, samt Hartikainens föredrag och diskussion om markförbättrande åtgärder.

Efter lunchpausen öppnar förbundsordförande Thomas Antas SLC Nylands höstmöte kl.12.30. Sedan följer minister Tiilikainens anförande och diskussion om praktiska vattenvårdsåtgärder inom lantbruket.

Efter stadgeenliga höstmötesfrågor avslutas mötet med lantbrukspolitisk diskussion med inledning av SLC:s fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist och verksamhetsledare Jonas Laxåback.

Adressen är Mårtensbyvägen 48, 01720 Vanda och ligger strax söder om ringväg III samt öster om Vichtisvägen.