Img 1507
Nyvalde ordföranden Mikael Jern lovar kontinuitet men också hårt arbete för att bemöta den nya verksamhetsmiljön.
Jordbruk

Mikael Jern tar över på NSL

Nylands Svenska Lantbrukssällskap höll sitt årsmöte på tisdagen. Mikael Jern valdes till ny ordförande.

Under mötet redogjorde NSL:s direktör Henrik Lassas för sällskapets 165:e verksamhetsår och utsikter för 2023.

– Covid-pandemin fortsatte och satte sina spår både på gillenas verksamhet men också på rådgivningen och möjligheten att träffa folk. Det var lite med handbromsen på som mycket gjordes, sammanfattade Lassas.

Pandemin innebar bland annat att växtskyddsexamen anordnades som ”drive in”-service, samt medförde ett andra år av digitala rådgivningstjänster.

Skralt jordbruksår i Nyland

Vidare rapporterade Lassas om ett skralt jordbruksår av mycket snö, regn och hetta som resulterade i usla spannmålsskördar om än spannmålspriserna steg mot slutet av året.

– Många fick så i tegelstenens djup betong, konstaterade Lassas.

Som en nyhet både för sällskapet och lantbruksrådgivningen i Finland överlag nämnde Lassas NSL:s juridiska tjänster som fått en lovande start under året. Slutligen konstaterades att sällskapets ekonomi befinner sig på en stabil grund.

Lassas lyfte fram den annalkande nya CAP-perioden och de nya stöd som måste implementeras. En annan aktuell aspekt som lyftes fram gällde lönsamhetsfrågor vid högre prisnivåer både på insatser och produkter.

– Lönsamhetskrisen förutsätter att man på gårdsnivå funderar över hur man hanterar stigande kostnader. Allt från växtval, intensitetsval och utfodringsval.

Lassas konstaterade att klimatförändringen sjunkit som prioritet eftersom mera akuta problem uppstått. Trots detta framförde han att gårdsvisa beräkningar kommer att öka kostnaderna beträffande klimatavtryck och i större skala även gälla växtodlingsgårdar.

– Den nya programperioden medför likaså funderingar på gårdsnivå gällande hurdana miljöåtgärder som är realistiska och vettiga att göras.

Img 1493
NSL:s årsmöte gick av stapeln under tisdagen.

Mikael Jern blir ny ordförande

Erik Oljemark meddelade under mötet att han avsäger sig från ordförandeskapet. I hans ställe valdes Mikael Jern till ordförande från och med årsskiftet.

Jern innehar för tillfället posten som viceordförande för sällskapet och är även t.f. chefredaktör för Landsbygdens Folk fram till slutet av februari 2023.

Efter ömsesidig blomöverräckning tackade Jern Oljemark för hans mångåriga arbete inom styrelsen.

– Tack för förtroendet. Det känns tryggt att ta över ordförandeskapet över ett så solitt och välskött sällskap. 

Jern påpekade att sällskapet inte står inför några radikala förändringar under hans ordförandeskap, utan att det gäller att gå vidare på de tidigare riktlinjerna.

– Vi har ändå en hel del saker att ta itu med i framtiden. Det gäller främst den förändrande verksamhetsmiljön gällande kostnader. Här har rådgivningen ett stort arbete i att hjälpa jordbrukarna.

Jern nämnde även utmaningarna med de nya stödsystemen, monitoreringen och ny teknologi.

Under mötets slutskede utdelades pris och pokaler. Hit hörde tre bokföringspris: Finska Hushållningssällskapets medalj ”för långvarig och trogen tjänst inom lantbruksrådgivningen” samt ett stipendium som utdelades av fonden för hållbar odling.

Vandringspokalen för aktivt gille gick till Raseborgs lantmannagille ”som med friska tag också satsat på en mångsidig verksamhet med fältstig, traktorprecionstävlingar och bl.a. resor till ishockeymatcher”.