Tema

Metsätietäjä-verktyget låter
skogsägaren se hur åtgärderna
påverkar inkomsten

Under skogsdagarna presenterades en del nya innovationer inom skogssektorn. En av dessa var redskapet Metsätietäjä som upprätthålls av skogskonsultbolaget Tapio, och som låter skogsägaren se hur olika åtgärder i skogen påverkar plånboken.

– Vi skogsägare har olika målsättningar med våra ägor, som vi ofta inte ens själva kan åskådliggöra på ett klart sätt. Därför lanserade Metsälehti i början av juni verktyget Metsätietäjä som skogsägaren kan använda för att jämföra hur satsningar på olika inriktningar inverkar på inkomster och påverkar vilka åtgärder som måste göras i skogen, förklarade Metsälehtis chefredaktör Petri Koskinen.

Verktyget som byggts av Metsälehtis utgivare Tapio låter användaren kombinera tre olika variabler enligt eget tycke: ekonomisk lönsamhet, kolreserver och naturvärden.

– Användaren matar in sin fastighetsbeteckning i verktyget varefter det hämtar information från databasen för uppgifter om skogstillgångar och gör en kalkyl och en rekommendation om vad skogsägaren borde göra för att uppnå sina mål utgående från de valda parametrarna, förklarade Petri Latva-Käyrä, som är utvecklingschef för skoglig information på Tapio.

Metsätietäjä-verktyget kan användas endast av Metsälehtis prenumeranter.