Dsc07430 1
Enligt uppgift kommer tyngdpunkten för stöden att förändras så att röjskogsarbeten, med andra ord plantbeståndsvård, får ett aningen större hektarstöd i det nya stödsystemet. ARKIVFOTO
Tema

Metka ersätter Kemera nästa år

Lagen och reglerna om understöd av bärkraftigt skogsbruk ändrar från och med årsskiftet. Den som tidigare vant sig vid förkortningen Kemera får nu lära sig att tala om Metka i stället. EU-kommissionen har godkänt det nya stödsystemet.

Övergången inverkar på så sätt att det gäller att nu så snabbt som möjligt, inom september, till Skogscentralen lämna in sin Kemera-ansökan. Skogscentralen kan sedan till slutet av året göra beslut på basis av de inkomna ansökningarna, men den kan inte ta emot nya efter september.

Skogscentralen har inte ännu sina datasystem klara för att ta emot nya ansökningar enligt den nya lagen från början av år 2024. Det blir därför en paus på några månader för stödansökan.

Troligen kommer datasystemet att bli klart i etapper, så att tidpunkten för när nya ansökningar kan göras varierar för de olika arbetsslagen.

Parallellt med lagändringen inverkar också statsfinanserna på situationen. Troligtvis kommer anslagen att minska totalt sett. Enligt uppgift kommer också tyngdpunkten för stöden att förändras så att röjskogsarbeten, med andra ord plantbeståndsvård, får ett aningen större hektarstöd i framtiden, medan hektarstödet för vård av ung skog och energivedsuttag kommer att sjunka.

LF följer med situationen och återkommer senare med närmare detaljer efter hand som de klarnar.