Jordbruk Landsbygdsnäringar

Medlemsenkäter om
ekosektorn och hästsektorn

MTK och SLC kartlägger som bäst ekosektorns samt hästbranschens lägesbilder och framtidsutsikter genom två medlemsbarometrar. Ekoproducenter och hästsektorns aktörer ombeds besvara enkäterna senast den 7 mars.

Avsikten är att utvärdera båda sektorernas nuläge och framtid som en grund för den fortsatta intressebevakningen och utvecklingsarbetet för ekosektorn och hästbranschen.

Enkäten besvaras anonymt antingen på svenska eller finska, inga personuppgifter om respondenten efterfrågas. Organisationerna tackar alla medlemmar och förtroendevalda som tar sig tid att besvara enkäterna som stöd för intressebevakningen.

Ekobarometern kan besvaras här och hästsektorns barometer här.