Brandikuvat 2021 K Supermarket Mustapekka 34
Priserna på livsmedel har fallit globalt med en femtedel under det senaste året, rapporterar FAO. FOTO: Kesko
Jordbruk Globalt

Matpriserna faller för
tolfte månaden i följd

Livsmedelspriserna i världen fortsatte att falla i mars för den tolfte månaden i rad, rapporterar FN:s mat- och jordbruksorganisation FAO. Sedan mars månad i fjol har priset på livsmedel statistiskt sett fallit med 20,5 procent.

Under den senaste månaden fortsatte prisindexet att sjunka med 2,1 procent, jämfört med februari.

Enligt FAO har spänningarna på livsmedelsmarknaderna i viss mån avtagit. Detta tar sig uttryck i fallande priser för spannmål, mejeriprodukter och vegetabiliska oljor.

FAO-indexet föll till sin lägsta nivå sedan juli 2021. Den allmänna tillgången på livsmedel har lättat. Avtalet som tryggar exporten av spannmål från Svarta havet bidrar till att lugna ned situationen på marknaderna.

Billigare mjölk och spannmål

Prisindexet för mejeriprodukter föll i mars med 0,8 procent till en nivå som ligger 10,7 procent under motsvarande månad för ett år sedan. Nedgången berodde i första hand på lägre noteringar för ost och mjölkpulver medan smörpriset steg.

Priserna på mjölkpulver föll för nionde månaden i följd, främst på grund av en trög importefterfrågan och säsongmässigt stigande mjölkproduktion i västra Europa. Smörpriset steg på grund av en stabil importefterfrågan från Nord- och Sydostasien.

Prisindexet för spannmål föll med 5,6 procent från februari och 18,6 procent på årsbasis. Priserna på alla spannmålsslag berördes, men mest sjönk priset på vete. Enligt FAO kan detta beror på stora globala lager och en stark konkurrens mellan exportörerna.

Förlängningen av Black Sea Grain Initiative, som tryggar Ukrainas export av spannmål från hamnarna vid Svarta havet, bidrog också till avspänning på marknaderna och sjunkande priser.

FAO:s köttprisindex steg något med 0,8 procent sedan februari månad. Omvänt föll prisnivån på årsbasis, då noteringarna har fallit med 5,3 procent under det senaste året. I mars steg prisnoteringarna på nötkött, närmast på grund av ett knappt utbud i USA.

Priserna på griskött steg något under månaden i Europa, främst på grund av ett begränsat utbud och en ökande efterfrågan inför påsken. Däremot sjönk priserna på fågelkött för nionde månaden i följd.

Sockerpriset börjar igen stiga

Sockerprisindexet steg med 1,5 procent sedan februari, vilket markerar den andra månatliga prisökningen i rad. Därmed steg sockerpriset till den högsta nivån sedan oktober 2016.

Det stigande priset beror enligt FAO på en växande oro över en försämrad global tillgänglighet av socker under säsongen 2022/23. Anledningen är sjunkande produktionsutsikter i Indien, Thailand och Kina.

De positiva utsikterna för den brasilianska produktionen av rörsocker begränsar emellertid pressen på världsmarknadspriset. Sjunkande internationella oljepriser och en försvagad brasiliansk valuta har begränsat risken för kraftiga prishöjningar på socker.

Prisindexet för vegetabiliska oljor föll i mars med i medeltal 3,0 procent till en nivå som ligger 47,7 procent under motsvarande nivå i mars 2022. Ett stort globalt utbud och en dämpad global importefterfrågan pressade priserna på soja, raps och solrosolja.