Matskola Tiina Rinne
På matskolorna främjas hälsosam kost. Temat på sommarens matskolor är fisk. FOTO: Tiina Rinne
Jordbruk Livet på landet

Matglädje för sexhundra barn
på matskolorna

Matskolor för barn förverkligas av svensk- och finskspråkiga 4H-föreningar runt om i landet. I matskolorna deltar närmare sexhundra barn.

I sommar arrangeras fyrtio 4-5 dagars matskolor, de flesta i augusti.

På matskolorna fungerar närmare 150 ungdomar som hjälpledare. För dem är hjälpledarjobbet fin arbetserfarenhet.

Fisk som tema

På matskolorna främjas hälsosam kost. Temat på sommarens matskolor är fisk. På matskolorna lär sig barnen hur man hanterar fisken rätt och tillreder läckra maträtter av olika fiskarter.

Som samarbetspartners kring fisketemat fungerar Pro Fisk rf och Centralförbundet för fiskerihushållning.

– Fiske och att röra sig ute i naturen har varit speciellt populärt i vår. Därför passar fisk bra som tema för matskolorna. Egenfångad fisk är ju ypperlig närmat, säger fiskeribiolog Malin Lönnroth från Centralförbundet för fiskerihushållning.

– Det man lär sig som ung behärskar man också som äldre: det gäller också ätandet av fisk. När man redan som ung lär sig hantera fisk, så känns inte tillredning av fiskrätter svår i fortsättningen heller. Fisk är en god, miljövänlig och hälsosam råvara. Tack vare fiskens mångsidiga näringsinnehåll och D-vitaminet är fisk bra mat för oss alla, men speciellt för barn i växande ålder, berättar verksamhetsledaren Katriina Partanen från Pro Fisk rf.

Extra vikt vid hygien

På matskolorna läggs extra vikt vid hygienen på grund av Covid-19 epidemin, även om undantagsförhållandena redan är förbi. Anvisningar gällande förandet och hämtandet av barnen, gruppernas storlek vid matlagning, säkerhetsavstånden och motionsstunder ute skapar trygghet.

Säkerhetsåtgärderna är en del av lägerrutinerna och hindrar inte det roliga görandet.

4H:s matskolor arrangeras under sommaren och hösten runt om i Finland, bland annat på följande orter: Borgå, Helsingfors, Ingå, Isnäs, Kimito, Larsmo-Pedersöre, Korsholm, Mickelspiltom, Närpes, Kronoby, Pargas, Raseborg, Sibbo, Nykarleby, Terjärv och Vörå och finskspråkiga i Hausjärvi, Kangasniemi, Kannonkoski, Kinnula, Kuusamo, Kyyjärvi, Lahtis, Lapinjärvi-Myrskylä-Orimattila-Pukkila, Loimaa, Loppi, Marttila, Masku-Rusko-Vahto, Muhos, Multia, Nådendal, Pihtipudas, Tammela, Tammerfors, Tervola, Åbo och Tusby.