Eima1
Denna lilla Valtra 75 N med 75 hästkrafter finns inte på den finländska marknaden. Den är specialgjord för att köras i frukt- och vinodlingar och har låg tyngdpunkt för att klara även branta sluttningar.
Maskin & teknik

Maskinmässan Eima i Italien
slog besökarrekord

Under de fem utställningsdagarna visade det stora besökarantalet att intresset för jordbruksmaskiner åter är mycket stort, trots ekonomiska utmaningar för jordbruket och efterverkningarna av pandemin.

Antalet utställare var omkring 1.500, varav 1.000 var inhemska italienska bolag.

Trots att mässan är internationell ligger fokus förstås på de italienska jordbrukarna. Vilket gör att maskinutbudet, bland annat med utrustning för vinodling, inte är helt anpassat för den finländska besökaren.

Men då det gäller till exempel markbearbetning eller bevattning fanns ett väldigt stort urval maskiner som även skulle lämpa sig för finländska jordbruk. För att inte tala om maskiner för trädgårdsodling – bara någon importör skulle finnas närmare till hands än i Italien.

Robotar och drönare

En intressant trend på mässan var de autonoma robotar som visades upp av flera tillverkare.

I Italien har efterfrågan på robotar ökat i jordbruket, med målsättningen att öka produktiviteten, samtidigt som behovet av arbetskraft och miljöpåverkan minskas. Robotarna används för många olika aktiviteter som att beskära vinodlingar, utföra växtskyddsbesprutningar och mekanisk ogräsbekämpning.

På avdelningen för precisionsodling visades flera drönare upp. Det främsta användningsområdet är datainsamling – data som sedan behandlas och analyseras för att användas som input vid precisionsodling.

Allt mer börjar drönarna nu också användas för att utföra växtskyddsåtgärder. Den handlar både om applicering av kemiska växtskyddsmedel, spridning av biologiska bekämpningsmedel eller pollineringsaktiviteter.

Fördelarna med drönare är speciellt tydliga i kuperad terräng där fläckbekämpning till exempel i vinodlingar kan utföras utan att användaren exponeras för medlen.