Maskfritt
Veckans Tok

Maskfritt

– Skogsvårdsföreningen uppmanade till att hålla koll på eventuella barkborreangrepp i skogen. Maskfritt hos oss!
– Det var mera än vad jag kan säga!