Marknad

Marknadsöversikt:
Raisio förbättrade sin lönsamhet
och expanderar till
Nederländerna och Belgien

Livsmedelsbolaget Raisios omsättning 2023 uppgick till 219,5 miljoner euro och hölls därmed på samma nivå som 2022 då bolaget omsatte 220,8 miljoner euro. Lönsamheten förbättrades dock från 18,4 till 22,7 miljoner euro, och bolagets styrelse föreslår därmed en utdelning på 0,14 euro per aktie. Trots förbättringen har dock verksamhetsmiljön varit tuff.

– Den kraftiga inflationen och den förhöjda räntenivån har försvagat konsumenternas köpkraft vilket i sin tur skapade stora förändringar i marknadsmiljön år 2023. Volymerna sjönk och efterfrågan migrerade till billigare produkter. Speciellt handelns egna märken växte på brandens bekostnad. Raisios fokus ligger på innovativa, hälsosamma och ansvarsfulla varumärkesprodukter vilket gjorde marknaden överraskande utmanande för oss, berättar Raisios vd Pekka Kuusniemi.

Efterfrågan på växtproteinprodukterna har dalat på grund av det förändrade marknadsläget, vilket gjort att Raisios Härkis-produkter lidit bakslag. Kuusniemi ser dock inte att växtproteinerna som sådana saknar framtid, utan påpekar att Raisio kommer att fortsätta produktutvecklingen på växtproteinsidan.

Bolagets Elovena-produkter har dock vuxit med 20 procent trots det utmanande marknadsläget. Detta har varit möjligt tack vare ökande marknadsandelar och lyckade lanseringar av nya produkter. Dessutom har Elovena-brandet gjort entré på marknaderna i Nederländerna och Belgien där växtbaserade produkter är populära.

Raisios havredryck och kakao kommer att säljas i Nederländernas största handelskedja Albert Heijn, och enligt Kuusniemi siktar bolaget nu på internationell expansion.

– Vårt mål är att skapa en bestående position för våra havreprodukter på ett marknadsområde som sträcker sig långt bortom Finland, vilket kräver mycket arbete och insatser. Konkurrensen om marknadsandelar på konsumentmarknaden är dyr och riskfylld, men vi tror att ett starkt och snart hundraårigt Elovena-varumärke kommer att nå framgång även ute i världen.