Marknad

Marknadsöversikt:
Lantmännen uppvisade
starkt resultat

Lantmännens resultat för 2023 uppgår till 2.462 miljoner kronor (ca 220 miljoner euro), vilket ligger nära år 2022 rekordresultat på 2.536 miljoner kronor.

– Trots en orolig geopolitisk situation och en svagare ekonomi levererade Lantmännen ett starkt resultat för helåret 2023. Framför allt division Energi, affärsområde Swecon och våra internationella affärer inom Lantmännen Unibake visade mycket goda resultat under året, medan den svenska livsmedelsverksamheten har haft det betydligt tuffare, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Inom affärsområde Swecon gjordes ett nytt rekordresultat på 669 miljoner kronor. Rekordet pådrevs av en ökad försäljning av tyngre maskiner samt prisökningar och valuta. Division Livsmedels resultat uppgick till 730 miljoner kronor i jämförelse med 528 miljoner kronor förra året. Ökningen uppnåddes tack vare bättre resultat i Lantmännen Unibakes internationella affärer.

Division Energi nådde inte upp till det föregående årets 1.165 miljoner kronor, utan stannade på 968 miljoner kronor främst på grund av att etanolpriset sjunkit. Division Lantbruks resultat sjönk likaså från 516 miljoner kronor 2022 till 477 miljoner kronor i fjol.

Den svenska verksamheten led på grund av den svaga skörden, men resultatet i den finska lantbruksverksamheten har ökat. Affärsområde Fastigheter drog in 251 miljoner kronor.

Utdelningen till de svenska lantbrukarna uppgår i år till 1.200 miljoner kronor. 

– Det är glädjande att Lantmännens affärer under året har levererat mycket goda resultat, och att styrelsen därmed än en gång kan föreslå en rekordutdelning om totalt 1,2 miljarder till medlemmarna. Det är ett viktigt tillskott som bidrar till att stärka lantbruksföretagen efter årets svaga skörderesultat och i ett högre ränteläge, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

– Även om Lantmännens helårsresultat är ett styrkebesked, så såg vi under årets sista tertial en tydlig nedgång på flera marknader. På kort sikt är det avgörande att hantera de utmaningarna. Lantmännen har samtidigt en fortsatt stabil finansiell position som ger oss möjligheter att investera för framtiden. I kombination med våra engagerade medlemmar och starka organisation ger det oss goda möjligheter att fortsätta utveckla ett företag i världsklass, säger Magnus Kagevik.