Img 6372
På Åland var åkermarken dyrast i hela Finland, medianpriset uppgick 2023 till 16.900 euro/hektar. ARKIVFOTO
Marknad

Marknadsöversikt:
Antalet åkerköp ökade men
medianpriset sjönk under 2023

Under fjolåret gjordes totalt cirka 720 köp av åkerområde som endast omfattar åker och är större än 2 hektar. Detta är 7 procent mer än år 2022. Uppgifterna framgår av Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter.

Mest köp gjordes i likhet med tidigare år i Södra Österbotten, totalt 137. Där steg antalet köp med mer än 8 procent.

Medianpriset på åkerköp i hela landet 8.500 euro per hektar. Medianpriset sjönk med 4 procent jämfört med året innan.

På fastlandet var åkern dyrast i Egentliga Finland där medianpriset var 12.200 euro/hektar.

På Åland var åkermarken ännu dyrare, 16.900 euro/hektar. Denna siffra baserar sig på fem köp som endast omfattar åker.

Billigast var åkern i Lappland, cirka 2.500 euro/hektar.

Färre skogsköp men högre priser

År 2023 gjordes i hela landet totalt cirka 4.050 köp som endast omfattar minst 2 hektar skogsmark och som inte var köp mellan släktingar. Detta är 10,4 procent mindre än året innan.

I likhet med tidigare år gjordes det största antalet skogsköp i Norra Österbotten, totalt 600. Där sjönk antalet köp med 6,5 procent år 2023 jämfört med året innan.

Vid granskning av utvecklingen av antalet köp landskapsvis jämfört med året innan i sådana landskap där antalet årliga köp är mer än 100 stycken, ökade antalet köp mest i Södra Österbotten (20,6 %), Södra Karelen (13 %) och Birkaland (9,5 %).

Antalet köp av skogslägenheter sjönk mest i Norra Karelen (35,5 %), Kajanaland (26,5 %) och Lappland (22,1 %). I de tre sistnämnda landskapen har fonder traditionellt varit aktiva köpare.

– I fjol var medianpriset för köp cirka 3.930 euro per hektar. Det nominella medianpriset för skog har aldrig varit så här högt sedan 1980-talet då Lantmäteriverket började samla in köpeskillingsuppgifter över fastigheter. Prishöjningen under hela året var 8 procent jämfört med år 2022. Det faktum att trädbeståndets genomsnittliga volym vid köp har varit knappt 2 procent högre än året innan har för sin del höjt medianpriset i fjol. En del av medianprishöjningen i hela landet förklaras av de högre priserna i södra Finland, eftersom södra Finlands andel av antalet köp steg från 36 procent till 39 procent. Vid granskning av fjolårets köpeskillingar noteras en liten prissänkning under det sista kvartalet i fjol, berättar ledande expert Esa Ärölä som vid Lantmäteriverket har undersökt statistiken över skogsköp.

Dyrast var skogen i Egentliga Finland där medianpriset var 6.200 euro per hektar. I Nyland var medianpriset per hektar 6.000 euro. Billigast var skogen i Lappland, där medianpriset var 1.400 euro.

Mest steg medianpriserna både i euro och procentuellt i Kymmenedalen, där ökningen var 800 euro/hektar och nästan 19 procent. Kraftigast sjönk medianpriset av en hektar skog i Kajanaland, cirka 11 procent.