Markanvändnings- och
bygglagen förnyas
– stärks företagens livskraft?

Helhetsförnyelsen av markanvändnings- och bygglagen (MBL) är igång. Hur reformen av lagen förverkligas har en avgörande betydelse för i vilken verksamhetsmiljö Finlands företag och näringsliv möter sina framtida utmaningar och möjligheter. Har näringslivets röst hörts tillräckligt i reformen?

Välkommen på webbinarium om MBL:s revidering och näringslivet som ordnas fredagen den 15 januari kl.12-14 för att ta del av och diskutera om vad som ännu borde beaktas i revideringen av MBL. Webbinariet förverkligas i samarbete mellan MTK, SLC, Rakennusteollisuus och Finlands Näringsliv EK.

Webbinariet genomförs på finska. SLC:s viceordförande Thomas Antas medverkar i webbinariets paneldiskussion. Mera information om programmet och anmälan finns här.

Webbinariet ordnas inom ramen för webbinarieserien Miljösnack.