Optima4 Feb23 Ct
Otto Dalhem (till vänster), Linn Eklund och Martin Frostdahl, studerar tredje året inom lantbruksbranschen vid Optima Lannäslund i Jakobstad. En bransch som lockar många studerande. I höstas fylldes samtliga nybörjarplatser när läsåret inleddes.
Tema

Många unga ser lantbruket
som en framtidsbransch

I media utmålas lantbruket ofta som något negativt. Men det påverkar inte studerandena på Optima Lannäslund. Antalet sökande till lantbruksutbildningarna är stort – och framtidstron stark. De utexaminerade är också mycket eftertraktade på arbetsmarknaden.

– Jag tycker att det är tråkigt att följa den allmänna diskussionen om lantbruk. Men vi måste alla ha mat och det är vi som ska producera den i framtiden. Så vi bryr oss inte så mycket om vad som skrivs i media, säger Martin Frostdahl.

Martin Frostdahl från Socklot i Nykarleby, studerar tredje året vid Optima Lannäslund i Jakobstad. I vår utexamineras han som landsbygdsföretagare, som är ett av tre kompetensområden som resulterar i en grundexamen inom lantbruksbranschen. En utbildning som han är mycket nöjd med.

– Jag har verkligen inte något att klaga på utan tycker utbildningen har varit bra. Jag har fått kunskap och färdigheter inom växtodling, djurhållning och mycket annat som rör jordbruket, säger han.

Alla nybörjarplatser fyllda

De senaste åren har det finländska jordbruket dragits med dålig lönsamhet. Och tillvaron för många jordbrukare har också försvårats av bilden som utmålas i media – att lantbruket är dåligt för klimatet.

Men det är alltså inget som påverkade valet av utbildning för ungdomar med intresse för lantbruk, likt Frostdahl. Verkligheten – som sällan förs fram till allmänheten – är att intresset för att utbilda sig inom lantbruksbranschen är stort. Åtminstone vid enheten i Jakobstad.

– I flera år har söktrycket varit stort och i höstas fylldes alla våra 48 nybörjarplatser, vilket också har varit fallet tidigare. Vi kör på för fullt och det här ser vi som bevis för att många ser lantbruket som en framtidsbransch, säger Maria Siren, Teamledare för utbildningarna inom lantbruket vid Optima.

Bredvid Frostdahl sitter Linn Eklund, hemma från Jeppo i Nykarleby. Även hon studerar tredje året till landsbygdsföretagare.

– Jag har alltid haft ett intresse för den här branschen och om jag kommer att arbeta på en gård i framtiden återstår att se. Just nu är jag kanske mest intresserad av att arbeta inom rådgivningen. Alternativen är många, säger hon.

De övriga kompetensområdena som Optima Lannäslund erbjuder är djurskötare och lantbruksteknologi. Det senare kom till för några år sedan när när näringslivet efterfrågade fler kunniga inom bland annat service och entreprenad.

En som nappade på den utbildningen var Otto Dalhem från Nedervetil i Kronoby. Hans far är verksam som maskinentreprenör – något sonen också kan tänka sig att arbeta som i framtiden.

– Mitt intresse för maskiner kommer hemifrån och jag har redan arbetat med allt från service av maskiner, stenplockning, räfsning och vinteruppdrag som sandning och skottning. Så valet av utbildning var lätt för mig och med tanke på att jordbrukarna behöver mer tjänster kring service och maskintjänster har jag en tro på att det finns arbete som inom den här branschen i framtiden, säger Dalhem.

Många väljer fortsatta studier

Målet för Optima Lannäslund är att erbjuda studerande ett brett område. I takt med att ny teknik implementeras och gårdarna blir större ökar kraven på lantbrukaren.

– I dag ska lantbrukarna också vara företagsledare och kunna hantera ekonomi och personal. Därför måste vi också kunna erbjuda en mångsidig utbildning där förhoppningsvis våra studerande med tiden hittar en stig som de vill följa, berättar Sebastian Kjellman, som är branschansvarig lärare.

En väg som många som utexamineras från Optima Lannäslund väljer är att studera vidare till agrolog eller skogsbruksingenjör. Det gäller också för Frostdahl, Eklund och Dalhem.

– Jag vill lära mig mera om växtodling, mjölkproduktion och ekonomi eftersom planen är att ta över mjölkproduktionen som familjen har i framtiden. Därför kommer jag att studera vidare till agrolog, säger Frostdahl.

Att de tre, samt många av deras studiekompisar vill studera vidare, gläder utbildarna.

– Det är mycket positivt att många känner att de vill höja sin utbildningsnivå ytterligare. Vi förespråkar aktivt att det är bra med vidareutbildning just med tanke på att lantbruket i dag är så mångsidigt, säger Sirén och Kjellman.

Enligt Kjellman eftersträvar man inom utbildningen att skapa en trygg och bra plats för sina studerande.

– Som utbildare upplever jag att den här skolan är speciell med en bra stämning. Vi är lite avskiljda från Optimas andra utbildningar och alla som studerar här börjar känna varandra. Det är en familjär enhet och det ryktet tror jag sprider sig utåt och lockar nya studerande hit. Vår uppgift är också att motarbeta det negativa som hörs om lantbruk och bemöta det med fakta, säger han.

Något som också lockar ungdomarna hit är att de får omfattande praktik. Studerande får cirka 25 veckor av utbildningen som inlärning i arbetet och det finns också möjligheter till praktik utomlands.

– Jag har tyckt om praktiken och jag var också i Sverige på en mjölkgård i Halland. Det var roligt och intressant att få det svenska lantbruket, berättar Frostdahl.

Möjligheter till utbyte

Maria Sirén lyfter också fram samarbetet med utbildningarna i andra länder.

– Vi deltar i Erasmus och Nordplus och det ger våra studerande möjligheter att skapa kontakter till gårdar i andra länder. I år har intresset för utlandspraktik exploderat och vi har mycket på gång mycket utvecklingsarbete kring det, säger hon.

Enligt henne är de som studerar vid Optima Lannäslund eftertraktade på arbetsmarknaden.

– Det är många arbetsgivare som tar kontakt med oss på jakt efter potentiella sommarjobbare. Möjligheterna till arbete är goda för våra studerande.

Kjellman fortsätter:

– Det är också företagare från branscher utan för lantbruket som tar kontakt. Jag tror arbetsgivarna i nejden vet om att vi utbildar mångsidiga unga personer som klarar av många olika jobb. Att studera här är en garanti för kunnande.

Det här har också studerande märkt av.

– Vill vi ha ett jobb finns det arbetsgivare som efterfrågar oss. Vi har många gånger blivit erbjudna arbete, säger de.