Soldstod 2 A Webben
Som husdjursproducent uppmanades Kjell Alm att ansöka om investeringsstöd för solpaneler. Det gjorde han, men ansökan fick avslag. Således gick han miste om 7.500 euro och betalade nu hela anläggningen själv. Jag ångrar inte köpet, men klart man blir uppretad, säger han.
Tema

Många blev utan investeringsstöd
när intresset för solpaneler
exploderade

Jordbrukarnas stora intresse för solpaneler har lett till att många ansökningar om investeringsstöd fått avslag. En som köpte solpaneler, men blev utan stöd, är köttproducenten Kjell Alm i Vörå. Klart man blir uppretad, säger han.

I år har intresset för att investera i solkraft varit enormt i hela landet, så även på NTM-centralen i Österbottens område. Kjell Alm, som har kalvstation och köttproduktion i Vörå, var en av de många som beslöt att ansöka vid vårens första omgång.

– I fjol fick jag e-post där i synnerhet djurgårdar uppmanades att ansöka om investeringsstöd för solpaneler. Jag ansökte på våren och handläggaren sa att det ser bra ut och att jag kan påbörja projektet på egen risk. Så jag gjorde investeringen i tron om att sannolikheten att jag skulle få stödet var stor, berättar Alm.

Enligt honom gjorde flera andra jordbrukare i nejden samma ansökan och beställde anläggningar. Själv installerade han sin egen anläggning på 16,5 kilowatt på taket till kalvstationen i mitten av juni.

– Jag började bli orolig när några bekanta som ansökt om investeringsstöd fick avslag på kort tid, men jag fick aldrig något besked. Men för några veckor sedan kom även mitt negativa beslut och orsaken till att jag och andra blev utan stödet var för att vi inte kom upp i tillräckligt många poäng. Det var handläggarens förklaring, berättar han.

Gick miste om 7.500 euro

Alms investering i solpanelerna uppgick till 15.000 euro. Investeringsstödet är på 50 procent och därmed gick han nu miste om 7.500 euro.

– Jag ångrar inte köpet, men klart man blir uppretad. Jag och många andra djurgårdar blev uppmanade att söka och sedan verkar annat ha prioriterats. Samhället uppmanar oss att satsa på en grön omställning och när vi gör det får vi inget stöd. Systemet är upp och ner, säger han besviket.

Orsaken till att han velat satsa på grön energi är för att ytterligare sänka sitt kolavtryck. Gårdens elförbrukning uppgår till cirka 30.000 kilowattimmar per år.

– Dels handlar det om att sänka elkostnaderna, men annars har jag en strävan att ha så lågt koldioxidavtryck som möjligt. Jag odlar uteslutande vall och binder således mycket koldioxid och syftet med denna satsning var således att sänka mitt avtryck ännu mera.

I och med att solpanelerna är köpta och installerade kan han inte längre ansöka om investeringsstöd för det projektet. Att reglerna är sådana tycker han är fel.

– Varför ska det ha betydelse om man satsat egna pengar och tagit i bruk tekniken? Jag var medveten om att jag tog en risk, men någonstans är det fel då man inte kan ansöka på nytt, anser han.

Solstod 1 A Webben
I våras fick NTM-centralen i Österbotten rekordmånga ansökningar om investeringsstöd. En stor del av dem var stöd för solpaneler. På grund av det stora intresset fick många avslag på sin ansökan.

Rekordmånga ansökningar

Orsaken till att många jordbrukare fått avslag på ansökningarna om investeringsstöd är det stora intresset för i synnerhet solpaneler. Enligt Maria Swanljung, utvecklingschef på NTM-centralen i Österbotten, uppgick antalet ansökningar till 186 i den första ansökningsomgången som avslutades i maj.

– Vi har aldrig fått så här många ansökningar till en enskild ansökningsomgång, så det är rekord, och majoriteten av dem gällde investeringsstöd för just solpaneler. Men på grund av det stora intresset räckte inte pengarna och därför blev många utan. Det är förstås mycket beklagligt och jag har aldrig upplevt något liknande. Jag har jobbat med finansiering sedan 1997 och det är först nu som pengarna tagit slut, säger Swanljung.

I dag indelas investeringar i olika kategorier: 1) investeringarna för utveckling av gårdsbruksenheternas konkurrenskraft och modernisering av gårdsbruksenheterna samt 2) investeringar som främjar miljöns tillstånd och ett hållbart produktionssätt, energiinvesteringar samt investeringar som främjar djurs välbefinnande och biosäkerheten. Solpaneler hör till den senare kategorin.

Enligt Swanljung hade NTM-centralen i Österbotten 4,4 miljoner euro att bevilja för den andra kategorin, men fick in ansökningar på 7,2 miljoner euro.

– Eftersom det nu finns skilda potter för olika investeringar räckte pengarna inte till för alla ansökningar, förklarar hon.

Ansökningarna poängsätts

Hon berättar att ansökningar om investeringsstöd poängsätts och att i många fall får stora investeringar högre poäng än en små.

– Det går åt mer pengar till stora investeringar, men vi måste följa anvisningarna som jord- och skogsbruksministeriet bestämt. Jag kan inte heller gå in på hur enskilda ansökningar poängsatts, men anvisningarna som våra handläggare följer finns öppet på webben.

Det är inte heller möjligt att flytta medel mellan olika NTM-centraler, ej heller att flytta pengar mellan olika kategorier.

– Nu fanns det dessutom många investeringsansökningar i LED-belysning som är stora projekt. Tidigare hörde den typen av investering till utveckling av gårdsbruksenheterna. Men nu utgör de här ansökningarna en stor del i den andra kategorin, och även till de flesta av de här projekten räckte pengarna inte, säger Swanljung.

I mitten av augusti avslutades den andra ansökningsomgången och en ny avslutas den 15 oktober. Från ministeriet har det uttalats att det kan beviljas mer pengar för investeringsstöd.

– För investeringar i energi, miljö och djurens välfärd har vi bara småpengar kvar ifall vi inte får mer. Av kvoten för investeringar i produktionsbyggnader finns det ännu kvar medel så det torde räcka för åtminstone dom ansökningar som är inne nu.

– Men vi vet inte i dagsläget om vi får mer pengar och i så fall hur mycket det blir. Jag uppmanar också sådana som fått avslag, och inte påbörjat projekten, att ansöka på nytt, säger hon.