Majoritet
Veckans Tok

Majoritet

– Vad menar man med regeringsförhandlingar?

– En majoritet av partierna försöker komma överens om vad som skall göras den närmaste framtiden.

– Och så länge vi är i majoritet så är det vårt program som gäller!