44D53902 629C 453D A5F4 225D9A4Aa654
Som en första maj-ballong på drift. I sommar har ett luftskepp flugit över Koli nationalpark och gett forskarna viktig information om förändringar i skogens hälsotillstånd. FOTO: Lantmäteriverket
Tema

Luftskeppsdrönare ger
information om barkborreskador
i nationalpark

Antalet skadeinsekter som dödar grandominerade skogar ökar, och de drabbade områdena sprider sig allt längre norrut för varje år. I Koli har forskare för första gången använt ett obemannat luftskepp i forskning som syftar till att förebygga och begränsa skogsskador, uppger Lantmäteriverket.

I sommar har ett luftskepp flugit över Koli nationalpark och gett forskarna viktig information om förändringar i skogens hälsotillstånd. Koli utsågs till forskningsområde, eftersom granbarkborren har orsakat omfattande skador i området. Trädbeståndet i området påverkas av både snöskador, torka, svampsjukdomar och massförekomst av barkborrar. När barkborrarna ökar i antal kan de till och med leda till omfattande skogsdöd.

Forskare vid Lantmäteriverkets Geodatacentral och Östra Finlands universitet utvecklar metoder för prognostisering och hantering av de skador som granbarkborren orsakar. Forskarna skaffar sig aktuell information om trädbeståndets tillstånd med hjälp av bland annat drönare som är utrustade med exakt mätutrustning och som mäter och fotograferar skogarna på avstånd och tar fram exakt information om dem för vidare analys.

– Vårt mål är att utveckla en metod för att på drönarfotografier effektivt hitta träd som koloniseras av granbarkborren och bedöma försämringen av trädens tillstånd. Det andra målet är att utveckla risk- och spridningsmodellerna för skadorna, så att de motsvarar förhållandena i Finland. I nationalparken observerar vi därför varje vecka symptomen på barkborrspopulationen och hur de förändras hos granarna, berättar Päivi Lyytikäinen-Saarenmaa på Östra Finlands universitet.

Drönarluftskeppet är kostnadseffektivt

Forskarna som studerar skogsskador tar genom studierna i Koli fram ny vetenskaplig information och utnyttjar den senaste tekniken. I somras utförde företaget Kelluu från Joensuu fotograferingar för forskarnas räkning. Den nya luftskeppsdrönare som företaget har tagit fram är utrustad med exakta mätinstrument, såsom en multispektralkamera.

– Med hjälp av drönaren kan vi upptäcka förändringar i trädkronan, till exempel att barren skiftar färg via gult och rödbrunt till grått, som visar att trädet har dött. Vi undersöker hur snabbt vi kan upptäcka förändringar efter svärmningen och angreppet. Om träd som koloniseras av granbarkborren upptäcks i tillräckligt god tid innan nästa insektsgeneration växer upp, kan man avlägsna träden ur skogen och på så sätt fördröja spridningen av skadedjuren, förklarar forskningsprofessor Eija Honkavaara på Lantmäteriverkets Geodatacentral.

Utöver forskarnas observationer matas informationen om symptomen och bilderna in i ett program som med hjälp av maskininlärning skapar en modell över granarnas hälsotillstånd.

5311F6Fa 527B 481A A3Ab Bc196Bbae758
Den nya luftskeppsdrönaren är utrustad med exakta mätinstrument. FOTO: Lantmäteriverket

Låga utsläpp

Forskare har även tidigare använt sig av drönare och artificiell intelligens för att samla in skogsdata, men luftskepp är ny teknik inom branschen och används för första gången i Koli.

Kelluus luftskepp, som användes i forskningen, använder väte som bränsle, vilket innebär att den upp till tolv timmar långa, dagliga flygningen inte medför några koldioxidutsläpp i luften. Luftskeppet i Koli har fjärrstyrts från Joensuu utan visuell kontakt.

– Det är autopiloten som ansvarar för flygningen, och de exakta kamerasystemen beskriver miljön i detalj, säger Jiri Jormakka, operativ chef på Kelluu.

Kelluus högupplösta kamera, som är utrustad med multispektralteknik, upptäcker begynnande skador som orsakats av granbarkborren redan när träden ännu inte uppvisar några förändringar som är synliga för det mänskliga ögat.

– Luftskeppsdrönarna gör övervakningen smidig och snabb. De kan flyga under molnen och är mer utsläppssnåla och billigare än flygplan eller helikoptrar. Framför allt kan autonoma drönare som kombineras med artificiell intelligens användas av vetenskapen och samhället i stor utsträckning. Att hantera skador som orsakats av granbarksborren är ett ypperligt exempel på detta, säger Honkavaara.