Jordbruk SLC

Lönsamhetsenkät
till SLC-medlemmar

Jordbrukets lönsamhet är mycket svag för tillfället som en följd av den senaste tidens kostnadsökningar och förra sommarens svåra väderförhållanden.

För att få en heltäckande bild av medlemsgårdarnas situation genomför SLC nu en webbaserad enkät. Informationen om medlemmarnas situation är mycket värdefull för SLC inför kommande diskussioner och förhandlingar med ministerier och referensgrupper.

Enkäten skickas ut per e-post och SLC hoppas att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten. Frågor om enkäten riktas till info@slc.fi.