Lonsamhet
Veckans Tok

Lönsamhet

– Vi inom handeln och alla konsumenter förstår producentens dilemma med den dåliga lönsamheten
– Ja, jag garanterar att du har vårt fulla stöd, förutsatt att det inte kostar oss någonting!