Lonsamhet
– Antingen har ni en hobby eller så har ni ett företag ni ska tjäna pengar på, säger bokförare och företagskonsult Per Vilén och betonade vikten av en bra revisor. Alla revisorer måste vara auktoriserade, däremot har ni ofta ingen aning om ifall ni har en bra eller dålig bokförare.
Jordbruk Skogsbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Livsmedelsföretagare lärde sig om lönsamhet

En handfull österbottniska livsmedelsföretagare sökte sig senaste onsdag till en föreläsning arrangerad av Företagshuset Dynamo i Österbotten inom ramen för Yrkesakademins kursprojekt. Föreläste gjorde ekonomie magister Per Vilén och temat för dagen var lönsamhet i livsmedelsföretag.

Eftermiddagskursen i lönsamhet vände sig främst till nystartade och redan etablerade företag inom livsmedelsproduktion och -förädling, men den kunskap som företagskonsult Per Vilén delade med sig av fungerar för alla småföretagare.

Företagandets villkor och grunder, marknadsföring och försäljning, prissättning, försäkringar och företagets bokförare, konsulter och kunskapsnätverk var några av kursinnehållets huvudpunkter.

Problemet för många små livsmedelsföretag – de kan vara lönsamma, men det blir inga pengar över – är att dess försäljning och omsättning inte är tillräckligt stora.

– Antingen har ni en hobby eller så har ni ett företag ni ska tjäna pengar på, säger Vilén inledningsvis. Lönsamhet och vinst är två skilda saker.

Företagande består av tre huvudområden; produktion av en vara eller tjänst, försäljning och administration. Som småföretagare av livsmedelsprodukter måste man ibland ge avkall på det hantverksmässiga för att kunna tjäna pengar.

– Trendiga produkter som hantverksöl kan sälja bra för ett tag, men hantverksbryggarna får sällan upp en tillräcklig produktion och därför är det svårt för dem att vara lönsamma, säger han.

– Lönsamhet bygger långt på att ni får upp en tillräckligt stor försäljning, allt beroende på hur ni kan producera varorna.

Livsmedelsföretag befinner sig i den mest krävande gruppen eftersom de är tillverkande företag, vilket kräver större omsorg i uppföljningen av kostnader.

Arbete, självdisciplin och planering

Grunden för ett framgångsrikt företag är arbete, flit, självdisciplin samt en god planerings- och organisationsförmåga. Social kompetens och tur kan även det spela roll.

– Vad som sållar agnarna från vetet är förmågan att organisera och planera, säger Vilén. Jag rekommenderar att ni alltid har en långsiktig plan att gå efter.

Men en företagare ska inte enbart arbeta, hen måste även ta sig tid att tänka över sitt företag och skapa sig en ärlig och realistisk bild av det.

– Nystartade företag brukar ha problem med tålamodet, säger han. Att etablera sig räcker alltid längre än man vill och tror.

Ledorden för att lyckas är; kvalitet, leveranssäkerhet och lönsamhet.

– När man levererar en felfri produkt enligt vad man utlovat kunde kan man tjäna bra med pengar, säger Vilén. Håll alltid givna leveranslöften!

Likaså är det viktigt att tänka igenom sin affärsplan: Hur vill jag att det ska se ut? Har jag en plan för att öka omsättningen?

– Utan en affärsplan som inkluderar budget kommer du inte vidare, säger Vilén. Den behövs för startbidrag, för finansiärer och för din egen skull.

Tillväxt kostar alltid pengar så det är bra att starta smått och successivt utöka sin verksamhet, högst 25-30 procent per år.

En fallgrop för många företagare kan vara en orealistisk uppfattning om sin egen privatekonomi och privatekonomiska åtaganden. Många företagare har haft vinstgivande företag, men ändå gått i konkurs på grund av enorma behov att lyfta pengar.

Reagera i tid!

Om det ändå börjar gå åt fanders? Ja, då bör företagaren reagera, agera och i god tid avveckla.

– Sök genast skuldsanering! manar Vilén. Din prestige är inte värd ytterligare 100.000 euro i skulder! Många gånger är konkurs den bästa lösningen för ett företag det går dåligt för.

Vidare är det viktigt att teckna och gå igenom sina försäkringar och att vara omsorgsfull i valet av företagsform.

– Väg noga respektive företagsforms fördelar och nackdelar mot varandra, råder han. Fast för den som har svårt att se skillnad på privat- och företagsekonomi är aktiebolag inte bra.

Att gå från kommanditbolag till aktiebolag kan bli aktuellt när du inte längre behöver lyfta hela vinsten utan har möjlighet att låta något ligga kvar som dividend.

Vilén betonar även hur valet av revisor kan vara välplacerade pengar.

– Revisorn är ett skydd mot en dålig bokförare, säger han. Lägg det bakom örat! En bra revisor hjälper till att bygga upp företaget och kommer med goda råd. Och om ni är missnöjda; byt bokförare! Det kan handla om kännbara pengar ifall bokföringen inte är ordentligt gjord.

Fast oftast är det i marknadsföringen som det brister allra mest. Marknadsföringsbudgeten för ett litet företag borde röra sig mellan 5.000 och 10.000 euro.

– All marknadsföring är dyr, men den är en förutsättning för att öka, säger Vilén. Man ser bra hur omsättningen ser ut i relation till marknadsföringen. En del av den är också långsiktig och ger inte omedelbara resultat.

En egen hemsida visar att du är seriös. Tänk på den som vore den ett visitkort; gör den enkel och informativ, undvik långa textharanger och se till att kontaktuppgifterna är lätta att få fram.

Viktigt välmående

Personalfrågor är ett både viktigt och känsligt kapitel. Vikten av kommunikation kan inte nog betonas.

– Om ni vill spara på kostnader och bli lönsamma: Satsa på er personal och se till att den trivs!

En företagare leder och lär sina medarbetare och redan när en person anställs bör man bedöma om hen kommer att tjäna in sig själv: Innebär just den här anställningen en avlastning för mig?

– Det handlar om bra personkemi, förtydligar Vilén. Får ni bra kontakt? Hur känns det i maggropen! Det värsta ni kan göra ur lönsamhetssynpunkt är att anställa en person som är helt fel och som i förlängningen kan förstöra atmosfären på arbetsplatsen.

– Då får du sjukskrivningar vare sig du vill eller inte och korttidssjukfrånvaro är mycket dyrt. Så satsa på en välmående personal!