49E3E813 1E56 46Ad B209 0071E4Df5D8A
– Stipendiet kommer att finansiera uppstarten av bolaget Lensor, som utvecklar mätningar och data för jordbruksindustrin med hjälp av innovativ teknologi som satellitdata och AI, berättar Lisa Theman. FOTO: Svenska handelshögskolan
Jordbruk

Lisa Theman tilldelas
Fazers stipendium

Fazerstipendiet går i år till Lisa Theman. Stipendiet är på 15.000 euro och tilldelas en student vid Svenska handelshögskolan med stark värdegrund och goda prestationer.

Stipendiekommittén betonar i sin motivering att Theman har en stark drivkraft och har på ett konkret och innovativt sätt tagit fram lösningar för att förbättra jordbrukens livskraft. Hon förankrar sitt arbete i hållbar utveckling och rapportering, ansvar och respekt för miljön samt öppenhet och transparens.

– Jag blev väldigt glad då jag fick beskedet att Fazerstipendiet 2024 kommer att gå till mig. Stipendiet kommer att finansiera uppstarten av bolaget Lensor, som utvecklar mätningar och data för jordbruksindustrin med hjälp av innovativ teknologi som satellitdata och AI. Jag är mycket tacksam för understödet från Fazer, säger Lisa Theman i ett pressmeddelande från Svenska handelshögskolan.

Lensors teknologi bidrar till att kunna spara användningen av gödsel och bevattning på jordbruket, vilket har en betydande finansiell och miljöpåverkan.

Theman uppvisar även mycket goda studieresultat och har byggt ett brett nätverk under sin tid på Hanken.

– Fazer är beroende av ett livskraftigt jordbruk och arbetar aktivt för hållbara lösningar inom hela värdekedjan, som en del av vår strategi. Våra värderingar styr våra handlingar och det är mycket viktigt för oss att vara med och påverka en hållbar samhällsutveckling från olika infallsvinklar, säger Christoph Vitzthum, koncernchef för Fazer.

Stipendiet på 15.000 euro utdelas vartannat år till en student som uppvisat goda studieprestationer samt lyfter fram eller arbetar aktivt med frågor som jämställdhet, hållbar utveckling, öppenhet och transparens, ansvar och respekt för miljön, hälsosam livsstil eller socialt ansvarsfulla arbetsmetoder.