Lidl
Veckans Tok

Lidl

– Varför blev han så upprörd över Lidls sänkning av priser, är det inte den tyska bonden som drabbas?
– De andra kedjorna kommer att använda det som argument för sina egna prissänkningar och då tas det från den finska bondens ryggskinn!