Eu Vote 53510725245 0F389A9Abb O
FOTO: EU
EU SLC

LF presenterar SLC-medlemmar
som ställer upp i EU-valet

Landsbygdens Folk presenterar här de SLC-medlemmar som är uppställda i Europaparlamentsvalet den 9 juni.

Observera att förhandsröstningen inleds redan nästa vecka och sker 29.5-4.6.

SLC:s målsättningar för EU-valet den 9 juni har publicerats på webbplatsen slc.fi/eu2024.

Mikael Jern Dsf4878
Mikael Jern, Esbo.

Mikael Jern

• Parti: Sfp/Renew Europe

• Ordbrukande jordbrukare från Esbo.

Vad är det första du vill göra om du blir invald?

– Påverka den nya EU-kommissionens sammansättning så att den blir bättre än den nuvarande kommissionen ur lantbrukets och landsbygdens synvinkel.

Vad är det bästa med EU?

– Att vi fått ett gemensamt Europa med en gemensam marknad, fri rörlighet och att man känner att man får en identitet som europé. För det finska jordbruket har EU de facto också gett stabilitet, någonting alla kanske inte kommer att tänka på.

Vad är det sämsta med EU?

– Det snäva manöverutrymmet för jordbrukare. För varje programperiod som gått sedan Finlands EU-anslutning 1995 har jordbrukspolitiken blivit mera reglerad och byråkratisk. Fokus har flyttats från brukandet av jorden till en massa annat.

Wilhelm Von Nandelstadh Dsf4281
Wilhelm von Nandelstadh, Sastamala.

Wilhelm von Nandelstadh

• Parti: Sfp/Renew Europe

• Driver Vanhakylä gård med bland annat ett äppelmusteri. Stadsstyrelsemedlem i Sastamala.

Vad är det första du vill göra om du blir invald?

– Jobba för den inre och den uppenbara yttre säkerheten. För att säkerställa industriella investeringar i Finland, också på landsbygden.

Vad är det bästa med EU?

– Säkerställa freden i Europa. De senaste 70 åren har EU i varje fall lyckats med att bevara freden inom EU:s gränser och det är redan en bedrift i sig.

Vad är det sämsta med EU?

– Styrning på detaljnivå.

David Pettersson
David Pettersson, Pedersöre.

David Pettersson

• Parti: Kd/EPP

• Jordbrukare från Pedersöre.

Vad är det första du vill göra om du blir invald?

– Green Deal måste stöpas om i sin helhet. I fem år har vi lidit av att den gröna vågen svepte över Europaparlamentet i och med förra EU-valet.

Vad är det bästa med EU?

– EU har gjort människornas vardag lättare, till exempel genom den fria rörligheten.

Vad är det sämsta med EU?

– Igen, den fria rörligheten av människor och varor. Den erbjuder och skapar också enorma problem.

Max Schulman Original
Max Schulman, Lojo.

Max Schulman

• Parti: Saml/EPP

• Lantbruksföretagare från Lojo. Spannmålsombudsman vid MTK. Lobbyist i Bryssel.

Vad är det första du vill göra om du blir invald?

– Budgeten och CAP:en är de två riktigt stora bitarna. Ukrainafrågan är också viktig på många olika sätt och kriget, EU-anslutningen samt handelsbalansen är några av dem. Därtill måste vi ta i tu med allt som blev på bordet från den nuvarande kommissionen, till exempel växtförädlingen, växtskyddet och utsädesfördraget.

Vad är det bästa med EU?

– Den stora interna marknaden. Vi får som ett litet land verka i ett stort sammanhang och vi får vara en del av och ha en gemensam valuta.

Vad är det sämsta med EU?

– För mycket detaljstyrning. Överstora lagpaket, helt enkelt för stora för att på ett rimligt sätt kunna behandlas av parlamentet.

Niclas Sjoskog7
Niclas Sjöskog, Pedersöre.

Niclas Sjöskog

• Parti: Sfp/Renew Europe

• Lantbrukare från Pedersöre. SLC:s fullmäktiges I viceordförande. Kommunfullmäktigeordförande i Pedersöre.

Vad är det första du vill göra om du blir invald?

– Se till att lantbrukspolitiken blir mera inriktad på produktion och bättre lönsamhet. Och det måste ske nu, vi kan inte vänta till nästa CAP-period.

Vad är det bästa med EU?

– Den inre marknaden.

Vad är det sämsta med EU?

– Byråkratin och detaljregleringen.

Läs också: SLC:s och LF:s EU-valpanel bjöd på samförstånd och ett stänk av divergens