Marknad

LF förnyar sin
marknadsöversikt

För att möta ett önskemål som kommit fram i Landsbygdens Folks senaste läsarundersökning förnyar vi nu LF:s marknadsöversikt totalt.

Från en sida med prisuppgifter blir det nu två sidor. Sidorna innehåller mer och aktuellare prisinformation med större fokus på de inhemska priserna. Också framtida priser i form av terminspriser lyfts bättre fram. De två prissidorna kompletteras dessutom med en skild artikelsida med aktuell information om ekonomi och marknad.

LF frångår den gamla placering av marknadsöversikten på nästsista sidan och lyfter nu den nya marknadsöversikten längre fram i papperstidningen.

Prisöversikten lyfts nu också in på LF:s hemsida varje utgivningsvecka i avdelningen ”Marknad”.

Redaktionen är öppen för respons, önskemål och förbättringsförslag per mejl: redaktion.lf@slc.fi.

Veckans prisöversikt kan denna vecka läsas av alla här, men från och med nästa vecka kan endast medlemmar och prenumeranter ta del av prisuppgifterna.