Lf 75
Veckans Tok

LF 75 år

– Tidningen Landsbygdens Folk har betytt allt för den här gården; råd om odling och skötsel av skog och maskiner! Gårdens avelstjur hittades och kom till gården tack vare LF.
– Inte bara tjuren, din kontaktannons fann jag också i Landsbygdens Folk!