W Vector1
Lely Vector är ett automatiskt utfodringssystem. Här kör foderblandaren ut på foderköket och skuffar fodret närmare korna – en process som pågår kontinuerligt. Vectorn fylls också på med nytt foder automatiskt och ger optimerat foder åt flera olika kogrupper.
Jordbruk Maskin & teknik

Lely Vector blandar fodret och utfodrar automatiskt

Flera olika blandningar åt olika djurgrupper. Ett jämnare flöde av foder åt korna under hela dygnet. Det var några orsaker till att mjölkproducenten Magnus Holmström valde att investera i den helautomatiska utfodringsanläggningen Lely Vector. 

– Nu kommer foderblandaren tillbaka till foderköket. Och nu börjar fodergripen fylla på med en ny blandning som blandaren därefter kör ut till foderbordet. Det enda jag behöver göra är att se till att det finns foder i foderköket. Så den här anläggningen sparar också enormt mycket tid för mig att göra annat, säger Magnus Holmström, mjölkproducent i Komossa i Vörå.

I januari installerades den helautomatiska utfodringsanläggningen Lely Vector i hans ladugård. Ett utfodringssystem som har många fördelar jämfört med traditionella utfodringsmetoder som exempelvis att man kör ut fullfodervagnen på foderbordet med en traktor. 

– Tidigare utfodrade jag med fullfodervagn och jag satte cirka en timme per dag på att blanda fodret och därefter köra ut det. Det enda jag behöver göra nu är att se till att det finns foder i rätt rutor i foderköket så på årsbasis frigör jag nu över 365 timmar till annat. Just inbesparingen i tid för utfodringen var också en orsak till att valde att investera i det nya helautomatiska systemet, förklarar Holmström.

Han poängterar att det också var en fråga om att alltid säkerställa tillgången på rätt foder. 

– Jag har ansvaret för utfodringen och skulle jag bli sjuk är det svårt för mina pojkar eller fru att sköta den biten. Att få rätt konsistens på fodret enligt mitt recept är också en utmaning så det nya systemet underlättar också för avbytarna.

W Vector7
Mikael Pettersson (till höger) är försäljare vid NHK som i januari installerat det helautomatiska utfodringssystemet Lely Vector åt mjölkproducenten Magnus Holmström. Jag är mycket nöjd med investeringen, säger Holmström.

En grip fyller på automatiskt

Mikael Pettersson, försäljare vid NHK, som är återförsäljare av Lely-produkter i Finland, förevisar hur Lely Vector fungerar i praktiken. Processen börjar vid foderköket som är indelat i flera rutor där producenten kan ha flera olika foder som exempelvis den första vallskörden, den andra och tredje, hö, ärt-veteblandningar, potatis och så vidare. 

– Producenten kan ha en mycket mångsidig utfodring och ha litet av varje i sina blandningar. Systemet kan också blanda mindre blandningar för olika kogrupper, berättar Pettersson.

I taket har det installerats en grip som utifrån valda recept automatiskt hämtar fodret från de olika rutorna. Gripen väger först fodret och när mängden är den rätta åker den till foderblandaren och fyller på. När blandningen är klar beger sig blandaren till foderbordet och inleder utfodringen. 

– När den inte blandar foder åker blandaren och trycker in fodret närmare till korna, som brukar sprida ut det när de äter. Vectorn mäter också höjden på foder om det skulle vara så att det behövs mer, säger Pettersson.

Där foderblandaren är stationerad bredvid foderköket finns också rör som automatiskt tillsätter kraftfoder och mineraler. 

– Jag har en egen blandning av korn, melass, mineraler och vitaminer och en silo med rybs. Allt det fylls på när fodret blandas, säger Holmström.

Flera turer till foderbordet

Nu rullar foderblandaren till foderbordet och skuffar fodret närmare korna. En process som alltså upprepas flera gånger per dag och Lely Vector r i drift dygnet runt. 

– En gång i timmen skannas fodermängden så att de olika kogrupperna får tillgång till rätt mängder. Finns det inte tillräckligt med foder åt en grupp åker den tillbaka och fyller på och kör ut det. Så en stor fördel med det här systemet är att korna aldrig är utan foder och det blir inte heller något restfoder, vilket är bra för ekonomin, poängterar Pettersson.

Enligt honom ska en ko gå tolv rutter till foderbordet per dag och äta ordentligt och därefter vila. 

– Med det här systemet säkerställer kunden därmed att korna får ett jämnt flöde av foder. Ett jämnare intag gör också att pH-balansen i vommen förbättras och ökar kolhälsan. Det skapar också förutsättningar för bättre mjölkkvalitet med högre fett- och proteinhalter.

Petterson lyfter också fram den låga energiförbrukningen som systemet har. Vagnen som blandar fodret har en motor på endast 5 kilowatt som också lagrar el i ett batteri. 

– Det gör att elförbrukningen är låg jämnt under hela dygnet och det behövs bara en huvudsäkring på 25 ampere, vilket är en stor skillnad på exempelvis bandutfodring som drar mer ström. Även bränslekostnaderna minskas i och med att fodret inte blandas med en traktor och fullfodervagn.

W Vector9
I foderköket kan producenten ha flera olika foder indelat i olika rutor, exempelvis första, andra och tredje vallskörden och hö. En grip i taket skär ut rätt typ av foder och för det automatiskt till foderblandaren som därefter kör ut till foderbordet och fördelar fodret.

Intresset ökar

Intresset har ökat på senare år för Lely Vector som lanserades i Finland av NHK för åtta år sedan. Då investerade några mjölk- och köttproducenter i systemet som nu börjar vara beprövat. 

– Nu när systemet har varit i bruk några år ser vi ett ökat intresse igen. Kunderna ser fördelarna med det här systemet och litar också på det. Därför ser vi nu ett uppsving, säger Pettersson.

I Finland har NHK planerat och installerat omkring tjugo liknande utfodringsanläggningar. I Svenska Österbotten finns i dagsläget fem stycken på två kött- och tre mjölkgårdar. Det är också möjligt att i stället för foderköket ha ett avlastarbord.   

– En sådan lösning ger inte lika många möjligheter med utfodringen men vi utgår från kundernas önskemål. NHK har en Vector-koordinator som också ser över planeringen och ger offert som motsvarar beställningen. Våra rådgivare hjälper också kunderna med ibruktagning och uppföljning, berättar Pettersson.

Vector Lely har kapacitet att betjäna en besättning på cirka 250 mjölkande kor fördelade på fyra mjölkningsrobotar. Holmström har i dagsläget en robot och cirka 70 mjölkande. 

– Så vill jag bygga ut och förstora med exempelvis en robot till klarar det nuvarande utfodringssystemet det.