Agromek4
På Agromek presenterade Lely systemet Lely Sphere som minskar utsläppen av ammoniak. Det som krävs är att så kallade strips installeras i spaltgolvet. Det gör att urinen separeras och kan renas med syra i anläggningen i bakgrunden. Systemet testas som bäst i Holland. När det kommer till Finland är oklart.
Maskin & teknik

Lely Sphere minskar
utsläppen av ammoniak

Många innovationer för att minska utsläppen från jordbruket var starkt framme på Agromekmässan i Danmark. En lösning som Lely håller på att utveckla är Lely Sphere som ska minska utsläppen av ammoniak. När den produkten kommer till Finland kan dock ta ännu några år.

Det är inte bara koldioxidutsläppen som jordbruket arbetar hårt med för att minska. Husdjursproduktionen släpper också ifrån sig ammoniak och här kommer Lely Sphere in i bilden.

– Konceptet Lely Sphere går ut på att reducera utsläppen av ammoniak. Flera försök görs i mjölkanläggningar i Holland och resultaten är goda. Metoden visar preliminära siffror på en minskning av utsläppen med 70 procent, berättar försäljaren Ann Louise Christensen på Lely Nordic.

Konceptet bygger på flera olika steg. Det första är att spaltgolvet utrustas med så kallade strips med små hål, vilket gör att urinen rinner ner i gödselkanalen. Det gör att gödsel och urin separeras och den förstnämnda samlas upp av skraproboten Lely Discovery Collector.

– Urinen sugs därefter upp i en ventilator och därefter renas den med syra. Ut kommer renare luft med mindre utsläpp av ammoniak, förklarar Christensen.

Agromek3
En del av systemet Lely Sphere är de så kallade stripsen som ska installeras i spaltgolvet. De fångar upp gödseln medan urinen rinner ner i gödselkanalen. Därefter renas urinen med syra, vilket minskar utsläppen av ammoniak.

Systemet testas

Metoden är certifierad och uppfyller därmed strikta krav för olika typer av mätningar och undersökningar. Den har däremot inte ännu godkänts som verifierad metod i Holland.

– Vi hoppas att myndigheterna snart ska godkänna metoden. Därefter är nästa steg att inleda försök i Danmark. Några planer på att testa systemet i Finland finns inte ännu utan första steget är nu Danmark, berättar hon.

Vilka andra fördelar har minskade utsläpp av ammoniak?

– Höga utsläpp av ammoniak är förstås sämre för miljön men också för korna. Systemet bidrar också till förbättrad klöverhälsa när korna vandrar fritt i anläggningen, svarar Christensen.

Det som behövs är alltså stripsen som installeras i spaltgolvet. Förutom det behövs skraproboten och anläggningen, ventilatorn, som renar urinen med syra. Den är placerad utanför produktionsanläggningen.

Andra liknande lösningar på mässan var Agrifarm – ett system för nollutsläpp. Systemet är ett koncept som signifikant minskar utsläpp av metan, ammoniak och lukt. Att jordbruket på sikt ska minska klimatpåverkan var tydligt i ropet på mässan i Danmark.

Agromek21
På Agromek var det premiär i Danmark för Fendts nya traktor Fendt 728 Vario Gen7.

Årets traktor visades upp på Agromek

På Agromek var det premiär i Danmark för Fendts nya traktor Fendt 728 Vario Gen7. En modell som utsetts till årets traktor.

700-serien har varit populär i Danmark och den nya kommer i fem modeller: Fendt 720 Vario, 722 Vario, 724 Vario, 726 Vario och Fendt 728 Vario.

Hästkrafterna rör sig mellan 203 till 283 hästkrafter.

Agromek19
På Agromek visades Farmtrac FT 25G.

Få elektriska traktorer – ännu

Något större utbud av elektriska alternativ finns inte ännu. Men det rör på sig och på Agromek visades Farmtrac FT 25G upp.

En mindre elektrisk traktor som riktar sig till användning inom jordbruk och för bruk inom det kommunala och parkområden.