Opinion

Ledarsticket:
Ukraina är IFAD:s nyaste medlem

Ukraina är den Internationella jordbruksfonden IFAD:s nyaste medlem och blev medlem så sent som den 15 februari i år. Enligt IFAD:s biträdande direktör Satu Santala möjliggör det här att man rätt så fort kan få igång olika biståndsprogram för att hjälpa ukrainska småbönder.

De stora gårdarna har en viktig roll i Ukraina, speciellt när det kommer till exporten, men där finns också mindre gårdar. De mindre gårdarnas betydelse har under krigets gång blivit allt viktigare då det gäller att producera mat till den egna befolkningen. Via IFAD kan de mindre gårdarna nu få stöd.

IFAD är en organisation som sorterar under FN. Trots att kriget i Ukraina har visat på det vilket problem det låsta läget i FN:s säkerhetsråd, där Ryssland är permanent medlem, utgör så bör det här inte drabba IFAD:s verksamhet, som är betydligt mera praktiskt orienterad. Nu behövs alla tänkbara åtgärder som stöder de ukrainska jordbrukarna, stora och små.