Opinion

Ledarsticket:
Tummen upp för
inhemskt ärtprotein!

Under fjolåret drog inhemska börsbolaget Apetit igång ett projekt vars målsättning är att ta fram inhemskt ärtprotein.

Behovet av inhemskt ärtprotein har varit stort redan länge och det skulle också vara oerhört positivt att få en mera omfattande och ändamålsenlig ärtodling i Finland.

Ärter är ett bra komplement till den spannmålsodling som rätt så ensidigt tenderar dominera på växtodlingsgårdarna. Ärter har också egenskaper som ger positiva effekter, som ett djupgående rotsystem och kvävefixeringsförmågan. Vi får hoppas att projektet ger konkreta resultat.

Tummen upp för inhemskt ärtprotein!