Jordbruk Opinion

Ledarsticket:
Tummen upp för
egen bokföringsbyrå!

Den bästa byrån för åländska jord- och skogsbrukare. Det är ambitionen för ÅPF:s nya bokföringsbyrå, det fristående bolaget Landsbygdens skattetjänst Ab. Det är förstås självklart, men samtidigt beundransvärt att byrån lägger ribban högt.

Allt som görs inom byrån ska främja jord- och skogsbrukarnas intressen. Byrån ska också kunna tillgodose alla kundernas behov, oavsett om det gäller bokföringstjänster eller personal, deklarations- eller beskattningstjänster.

Det är kanske inte en bokföringsbyrås uppgift att också agera rådgivare, men ofta är det i bokföringen, som det framkommer, att man borde vidta åtgärder för att förbättra ekonomin. Och då kan det redan vara i grevens tid.

På ett allmänt plan kan man säga, att det här bland annat har kommit fram när gårdarna har låtit granska sin ekonomi, till exempel inom Råd 2020 eller projektet Ta hand om bonden. Det är faktiskt på förvånansvärt många gårdar, som man inte märker att det går för mycket pengar ut från gården jämfört med vad som kommer in, förrän ekonomin råkar i kris.

Också därför skulle det vara så viktigt att bokföraren säger till när signaler om sämre ekonomi skymtar. Då brukar det åtminstone ännu finnas en chans att vidta åtgärder.

Enligt erfarenheterna uppstår problemen ofta då amorteringsfria perioder på lån tar slut eller man har varit för ivrig med att avskriva investeringar jämfört med amorteringarna. Det är en fin sak att man kan avskriva, men det finns en sorts lömskhet inbyggd i systemet, som gör att man kan bli i svårigheter.

Det är när en investering är avskriven, men amorteringarna på krediten för investeringen finns kvar i all sin grymhet. Det kanske går att åtgärda så länge allt fungerar, men om något händer, ett olycksfall, en räntehöjning eller prisras till exempel, kan det vända upp och ned på allt.

Också av den orsaken är det viktigt att bönderna har sin egen bokföringstjänst och kan lita på att det finns en uppriktig vilja att se till deras intressen. Också fastän sanningen kan vara illa hörd, är den till kundens bästa.

Så det är inte så mycket annat att säga än tummen upp för Ålands skattetjänst liksom för de övriga redovisningstjänster i Svenskfinland som är till för bönderna.