Opinion

Ledarsticket:
Tidigarelagda stödutbetalningar
positivt – men kassakris kan
ändå väntas i oktober

Livsmedelsverket börjar betala ut miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion till gårdarna i november 2023. Enligt den ursprungliga stödutbetalningstidtabellen skulle dessa utbetalningar börja i april 2024.

Till skillnad från tidigare uppgifter är det alltså möjligt att betala förskott på ersättningarna. Enligt Livsmedelsverkets initiala uppgifter kan dessa förskott betalas ut tack vare diskussioner med EU-kommissionen.

– Betalningen av förskott på miljöersättning och ersättning för ekologisk produktion i november flyttar tyngdpunkten i stödavgifterna mer till hösten under ansökningsåret. Under hösten 2023 betalar vi uppskattningsvis över 70 procent av de stöd som sökts samma år, säger Matti Puolimatka, överdirektör för landsbygdslinjen vid Livsmedelsverket i pressmeddelandet som man skickade ut om dessa förskott.

Förskott på förbindelse för miljöersättning betalas i november för följande åtgärder: gårdsspecifik åtgärd, fånggrödor, skyddszoner, vallar på torvåkrar, alternativt växtskydd för trädgårdsväxter samt jordförbättrings- och saneringsväxter. Gårdsbruksenheterna kan få 75 procent av det totala ersättningsbeloppet som förskott.

Det finns ingen orsak till att betvivla att diskussioner förts med EU-kommissionen, det har förstås varit en nödvändighet för att kunna genomföra detta. Men det finns heller ingen orsak till att betvivla att diskussionerna förts på högsta möjliga nivå, vilket är ministernivå i det här fallet.

Jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen (C) lyckades alltså med det som länge sades vara omöjligt, att tidigarelägga stödutbetalningstidtabellen. Det är inget underverk, men det var ett viktigt slag att vinna. I sitt sammanhang var det en avvärjningsseger, minst. Hatten av för Antti Kurvinen!

Trots det kommer många gårdar att få kassakris i höst, senast i oktober. I slutet av oktober ska räntestödslånen amorteras och sedan gammalt betalar många sina arrenden just i oktober. De som säljer spannmål vid skörd har kanske inte ännu hunnit få betalt i oktober. Det kommer att bli ett tufft år och allra senast en tuff höst.