Jordbruk Skogsbruk EU Opinion

Ledarsticket:
Taxonomin kan bli ett bekymmer

EU-kommissionen vill se taxonomi som en del av dess verktygslåda för att uppnå klimatmålen. Hållbara finansieringskriterier förväntas driva investeringar och dess finansiering i en mer klimatvänlig riktning.

Den nya taxonomin ska också skapas i enlighet med gällande EU-lagstiftning och så kallad teknikneutralitet. Kommissionen har förlängt tidsfristen för det förberedande arbetet kring de tekniska kriterierna för taxonomin. När kommissionen har publicerat sitt förslag kommer det att behandlas av Europaparlamentet och EU-rådet.

Det finns ändå uppenbara risker med taxonomin. Under årets första månader har röster i Bryssels korridorer höjts för att lagförslaget om taxonomi inte är i linje med gällande EU-lagstiftning och dessutom skulle orsaka märkbara problem för jord- och skogsbruket samt energisektorn.

De finländska Europaparlamentarikerna i gruppen Renew Europe Nils Torvalds (Sfp), Elsi Katainen (C) och Mauri Pekkarinen (C) har framhållit att förslaget till taxonomilagstiftning inte alls främjar minskningen av koldioxidutsläpp. Parlamentarikerna vidhåller också att förslaget de facto försvagar målsättningarna i den gröna given i och med att förutsättningarna för finansiering av miljö- och klimatvänliga branscher försvåras.

Fortfarande känner vi inte i detalj till taxonomins innehåll. Samtidigt som vi med tanke på det faktum som klimatförändringen ställer oss inför är tvungna att acceptera hållbara finansieringskriterier som en del av framtiden så får de inte heller sätta käppar i hjulen för till exempel skogsbruket och förnyelsebar energi. Två saker som är en viktig del av de miljö- och klimatvänliga branscher som kommer att vara i en nyckelroll när det gäller att bekämpa klimatförändringen.